Σάββατο 01.04.2023
More

  Πως κατανέμονται οι νέες οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων

  Κατανέμονται οι 65 οργανικές θέσεις Εφετών, προέδρων Πρωτοδικών και Πρωτοδικών, όπως και αντεισαγγελέων Εφετών και αντεισαγγελέων Πρωτοδικών

  Κατανέμονται οι 65 οργανικές θέσεις Εφετών, προέδρων Πρωτοδικών και Πρωτοδικών, όπως και αντεισαγγελέων Εφετών και αντεισαγγελέων Πρωτοδικών, οι οποίες συνεστήθηκαν με το νόμο 4689/2020.

  Ειδικότερα, οι θέσεις Εφετών αυξάνονται κατά 23 και κατανέμονται ως εξής στα Εφετεία:

  Αθηνών,αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά 12 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 192.

  Θεσσαλονίκης,αυξάνονται οι θέσεις κατά 6 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 55.

  Θράκης,αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 13.

  Κέρκυρας,αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 5.

  Πατρών,αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 17.

  Πειραιά,αυξάνονται οι θέσεις κατά 2 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 24.

  Πρόεδροι Πρωτοδικών

  Παράλληλα, οι θέσεις των προέδρων Πρωτοδικών αυξάνονται κατά 1 και η αύξηση γίνεται στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου και ο συνολικός αριθμός των προέδρων Πρωτοδικών στο εν λόγω Πρωτοδικείο διαμορφώνεται στις 2.

  Πρωτοδίκες

  Ο αριθμός των Πρωτοδικών αυξάνεται κατά 26 και κατανέμονται στα Πρωτοδικεία ως εξής:

  Αθηνών,αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά 9 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 256.

  Βόλου,αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 13.

  Ηρακλείου, αυξάνονται οι θέσεις κατά 2 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 20.

  Θεσσαλονίκης, αυξάνονται οι θέσεις κατά 4 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 87.

  Κατερίνης,αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 7.

  Κέρκυρας,αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 10.

  Κοζάνης,αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 8.

  Κορίνθου, αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 12.

  Λαμίας,αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 8.

  Λάρισας,αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 19.

  Ναυπλίου,αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 8.

  Πατρών,αυξάνονται οι θέσεις κατά 2 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 20.

  Χαλκιδικής,αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 8.

  Εισαγγελίες

  Ακόμη, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των αντεισαγγελέων Εφετών κατά 5 και των αντεισαγγελέων Πρωτοδικών  κατά 10. Οι θέσεις αυτές  συνεστήθηκαν με το νόμο 4689/2020.

  Αντεισαγγελείς Εφετών

  Συγκεκριμένα, οι 5 θέσεις αντεισαγγελέων Εφετών κατανέμονται ως εξής:

  Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων κατά 2 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 58.

  Εισαγγελία Εφετών Αιγίου, αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 2.

  Εισαγγελία Εφετών Θράκης,αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 4.

  Εισαγγελία Εφετών Λαμίας,αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 2.

  Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών

  Τέλος, οι θέσεις των αντεισαγγελέων Πρωτοδικών αυξάνονται κατά 10 και κατανέμονται στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών ως εξής:

  Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων κατά 7 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 79.

  Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 14.

  Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 4.

  Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου,αυξάνονται οι θέσεις κατά 1 και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 3.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ