Τετάρτη 24.04.2024
More

  Τι ισχύει με τη συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας

  Σε ποιους θα χορηγηθεί

  Τη μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο λαμβάνει η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, η οποία εντάσσεται στις άμεσες ενισχύσεις.

  Σύμφωνα με τις εφαρμοστικές αποφάσεις για τη νέα ΚΑΠ, για την προσέλκυση γεωργών νεαρής ηλικίας και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές, διατίθεται τουλάχιστον το 3% των κονδυλίων της χώρας σε άμεσες ενισχύσεις.

  Σε ποιους χορηγείται

  Η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη γεωργών νεαρής ηλικίας, είναι ετήσια αποσυνδεδεμένη συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη του γεωργικού εισοδήματος των γεωργών νεαρής ηλικίας, η οποία χορηγείται:

  α) Σε ενεργούς γεωργούς, φυσικά πρόσωπα με ανώτατο όριο ηλικίας τα 40 έτη ή σε νομικά πρόσωπα, που έχουν λάβει στήριξη για το υπόλοιπο της πενταετούς περιόδου χορήγησης της, και που συστήνουν νέα γεωργική εκμετάλλευση για πρώτη φορά την περίοδο 2023-2027.

  β) Ως κατ’ αποκοπή ετήσια αποσυνδεδεμένη ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο, και όχι ως επαύξηση της αξίας των δικαιωμάτων του δικαιούχου της στήριξης.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ