Κυριακή 26.05.2024
More

  Περισσότεροι οι δικαιούχοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι του Μέτρου 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

  Σημαντικά αυξημένοι οι δικαιούχοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι του Μέτρου 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία

  Το θέμα της αύξησης του προϋπολογισμού του Μέτρου 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά στην ενίσχυση των βιολογικών πρακτικών στις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία, ώστε να ενταχθούν σε αυτό περισσότεροι παραγωγοί, είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, καταθέτοντας σχετική Αναφορά (αρ. πρωτ.: 2422/2022) προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από συνεργασία του με τον Πρόεδρο του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Ένωση Αγροτών», Θ. Λιούρη.

  Στην απάντησή του, ο αρμόδιος Υφυπουργός, Γ. Στύλιος, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

  «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υλοποιώντας τον σχεδιασμό του για την αξιοποίηση των πρόσθετων πόρων που κατανεμήθηκαν στη χώρα μας για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022, εξέδωσε στις αρχές του έτους την 5η κατά σειρά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 11, συνολικού προϋπολογισμού 490 εκατ. €, που κατανεμήθηκε διακριτά σε: α) αροτραίες καλλιέργειες, β) δέντρα-κηπευτικά-αρωματικά φυτά, γ) αιγοπρόβατα και βοοειδή, δ) μελισσοκομία, καθώς και μεταξύ νέων και παλαιών βιοκαλλιεργητών. Επομένως, τα 490 εκατ. € κατανεμήθηκαν σε 8 ξεχωριστές δράσεις, για τις οποίες διενεργήθηκε διαφορετική κατάταξη.

  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης και τη διεξαγωγή της πρώτης κατάταξης, διαπιστώθηκε ότι η ζήτηση ήταν κατά πολύ αυξημένη σε σχέση με τον αρχικά διαθέσιμο προϋπολογισμό.

  Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αξιοποιώντας το εργαλείο της υπερδέσμευσης, κατένειμε πρόσθετους πόρους, προκειμένου να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι βιοκαλλιεργητές, με προτεραιότητα στη Βιολογική κτηνοτροφία, αυξάνοντας το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού στα 707 εκατ. €. Ως εκ τούτου, ειδικά για τη Βιολογική κτηνοτροφία, για τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή, η κατάσταση διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Για τη Δράση 11.1.2, μετά την πρώτη κατάταξη οι εγκεκριμένοι ανέρχονταν σε 3.075, με συνολικό προϋπολογισμό τριετίας τα 59.803.002 €, ενώ μετά τη δεύτερη κατάταξη οι ενταγμένοι ανήλθαν στους 12.118 με συνολικό προϋπολογισμό τριετίας 206.635.380 €.

  • Για τη Δράση 11.2.2, μετά την πρώτη κατάταξη οι εγκεκριμένοι ανέρχονταν σε 2.433 με συνολικό προϋπολογισμό τριετίας 58.500.025 €, ενώ μετά τη δεύτερη κατάταξη οι ενταγμένοι ανήλθαν στους 4.002 με συνολικό προϋπολογισμό τριετίας 95.534.381€.
  Σημειώνεται ωστόσο, ότι το Μέτρο είναι ανταγωνιστικό και η ένταξη παραγωγών και κτηνοτρόφων περιορίζεται από τα χρηματικά διαθέσιμα.»

  Σε δήλωσή του ο Σταύρος Καλογιάννης ανέφερε: «Είναι πολύ σημαντική η αύξηση του αριθμού των δικαιούχων γεωργών και κτηνοτρόφων που εντάσσονται, με αποφάσεις του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, στη βιολογική γεωργία/κτηνοτροφία την περίοδο 2021-2022, η οποία εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων του κόστους ενέργειας. Είναι ενδεικτικό ότι, οι νέοι βιοκαλλιεργητές (Δράση 11.1.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης), μετά την αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού κατά 250%, αυξήθηκαν κατά 300% περίπου. Αντίστοιχα, οι παλιοί βιοκαλλιεργητές (Δράση 11.2.2), μετά την αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού κατά 63%, αυξήθηκαν τελικά κατά 64%».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ