Δευτέρα 22.04.2024
More

  Τρέχουν οι προθεσμίες για τους αμπελουργούς

  Έως την 1η Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλουν οι αμπελουργοί ηλεκτρονικά αιτήσεις για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών

  Οι αιτήσεις για την διαχείριση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις φτάνουν στο τέλος τους, ενώ λίγες μέρες έχουν απομείνει για τις δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών.

  Ειδικότερα, έως την 1η Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλουν οι αμπελουργοί ηλεκτρονικά αιτήσεις για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών  και έως τις 15 Δεκεμβρίου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων για την τρέχουσα αμπελουργική περίοδο.

  Σε ό,τι αφορά τις νέες αμπελοφυτεύσεις, για να είναι επιλέξιμη  η αίτηση θα πρέπει ο αιτών  να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Εφόσον στο/α αγροτεμάχιο/α της αίτησης υφίσταται αμπελοκαλλιέργεια, ο παραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκρίζωσής της πριν την υλοποίηση της χορηγηθείσας άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

  Ως μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των 100 στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα στρέμμα.

  Να σημειωθεί ότι οι εκτάσεις αυτές μπορούν να είναι ιδιόκτητες ή/και ενοικιαζόμενες.

  Συγκομιδή αμπελοοινικών προϊόντων

  Οι αμπελουργοί μπορούν μέχρι και την Πέμπτη  15 Δεκεμβρίου 2022 (καταληκτική ημερομηνία) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων για την τρέχουσα αμπελουργική περίοδο μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ www.minagric.gr

  Η εν λόγω δήλωση αφορά όλα τα αμπελοτεμάχια της αμπελουργικής εκμετάλλευσης και είναι υποχρεωτική και για τις περιπτώσεις μηδενικής παραγωγής νεαρών φυτειών και για τις περιπτώσεις ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας παραγωγής από ακραία καιρικά φαινόμενα  και άλλα αίτια καταστροφής.

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις μη υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας επιβάλλονται κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ