Σάββατο 28.01.2023
More

  402 εκατ. ο προϋπολογισμός για το Ιωάννινα – Κακκαβιά

  Με αυτό το ποσό εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η επέκταση της Ιόνιας Οδού στο τμήμα Ιωάννινα – Κακκαβιά

  Με αυτό το ποσό εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η επέκταση της Ιόνιας Οδού στο τμήμα Ιωάννινα – Κακκαβιά και στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδικές υποδομές», με μηδενική εγγραφή.

  Όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, σκοπός είναι να εκκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού, ενώ όπως τονίζεται, δεν επιτρέπεται η ανάληψη νομικής δέσμευσης παρά μόνο η εκκίνηση των διαδικασιών για την ωρίμανση/προετοιμασία ανάληψη νομικής δέσμευσης».

  Ταυτόχρονα, στην ίδια απόφαση υπάρχει ο ορισμός της 1ης Νοεμβρίου της τρέχουσας χρονιάς σαν ημερομηνία έναρξης της πρώτης πράξης, οπότε και μπορεί να υπάρξει η νομική δέσμευση για το πρώτο υποέργο, και συγκεκριμένα για το τμήμα Ιωάννινα- Κακαβιάς.

  Όπως σημειώνεται: «Το φυσικό αντικείμενο του έργου αναφέρεται στην επέκταση της Ιόνιας Οδού στο τμήμα Ιωάννινα – Κακαβιά, το οποίο αποτελείται από τα υποτμήματα: Α) Από τον Ανισόπεδο Κόμβο Ιόνιας Οδού με Εγνατία Οδό έως τέλος Α.Κ. Καλπακίου μήκους 46,5 χλμ. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται η μελέτη και η κατασκευή:

  – 6 Ανισόπεδων Κόμβων,

  – 4 Γέφυρες (μήκους 560, 160, 40 και 160μ),

  – 5 Άνω Διαβάσεις και 25 Κάτω Διαβάσεις,

  – 1 Τεχνικό Cut&Cover μήκους 140μ. και Παράπλευρο οδικό δίκτυο 33,5 χλμ

  Από το τέλος Α.Κ. Καλπακίου έως Κακαβιά μήκους 23 χλμ. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται η μελέτη και η κατασκευή:

  – 6 Ανισόπεδων Κόμβων 15,8 χλμ παράπλευρο δίκτυο

  – 2 Άνω Διαβάσεις 7 Κάτω Διαβάσεις

  – 1 τεχνικό Cut&Cover μήκους 150 μ.

  Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση επιτρέπεται μόνο η εκκίνηση και όχι η ολοκλήρωση διαδικασιών για την ωρίμανση/ προετοιμασία ανάληψης νομικής δέσμευσης με σκοπό την ένταξη της πράξης σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

  Τέλος, σημειώνεται καταληκτικά πως «Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

  Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ