Τετάρτη 14.04.2021
More

  Η παράταξη ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 για τον καθορισμό του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων

  Η θέση της παράταξης ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 για το τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για τραπεζοκαθίσματα για έτος 2021

  Οι απόψεις της παράταξης, όπως κατατέθηκαν από τον Βασίλη Κοσμά:

  «Α. Η παράταξή μας, αφού μελέτησε την εισήγηση του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας συμφωνεί, καταρχήν, με τις προτεινόμενες, από την υπηρεσία, μειώσεις των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2021.

  Β. Ειδικότερα για το τέλος κοινόχρηστων χώρων και πλατειών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και προκειμένου οι επιχειρήσεις να ελαφρυνθούν περαιτέρω, εκτός της μείωσης των συντελεστών κατά 50%, προτείνουμε να προστεθεί στην εισήγηση της υπηρεσίας το παρακάτω:

  «Παρόλο που η επιβολή του τέλους χρήσεως, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, γίνεται ανεξάρτητα από την διάρκεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, επιβάλλεται -λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας- να υπάρξει χρέωση ανάλογα με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν και δεν θα παραμένουν κλειστές λόγω πανδημίας.

  Δηλαδή, εάν μία επιχείρηση για το 2020 όφειλε να καταβάλει 1.000€ για όλο το έτος, το 2021, εάν λειτουργήσει για 8 μήνες τελικά να καταβάλει: (1.000€*50%)*8/12=333€.

  Η καταβολή του τέλους να γίνει:

  το 50% με την υποβολή της σχετικής αίτησης από τις επιχειρήσεις για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή πλατείας και
  η εξόφληση του υπολοίπου, ήτοι το υπόλοιπο 50%, στο τέλος του 2021».
  Επειδή, όποιο ανακουφιστικό μέτρο έλαβε η δημοτική αρχή το 2020, λόγω πανδημίας, είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα λόγω του ότι εφάρμοζε τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και επειδή ο Δήμος επιχορηγήθηκε το 2020 για τις απώλειές εσόδων του από το Υπουργείο Εσωτερικών, καλούμε τη δημοτική αρχή να υιοθετήσει την πρότασή μας για το 2021 και καλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να την ψηφίσει.

  Ψηφίζουμε θετικά την εισήγηση της υπηρεσίας προσθέτοντας το κείμενο που αναφέραμε παραπάνω και αφορά το τέλος κοινόχρηστων χώρων και πλατειών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

  H πρόταση της παράταξής μας έγινε αποδεκτή και υπερψηφίστηκε από όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.»

  Εγνατία Οδός

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ