Τρίτη 16.04.2024
More

  Κέντρο Πρόληψης «Σχεδία»: Απολογισμός πεπραγμένων 2023

  Συνολικά 8.366 άτομα προσέγγισε το 2023 Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Σχεδία», στο πλαίσιο των παρεμβάσεών του τόσο στη σχολική όσο και στην ευρύτερη κοινότητα.

  Οι στόχοι των παρεμβάσεων, ανάλογα με την ομάδα στην οποία απευθυνόταν, ήταν:

  η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων και η υιοθέτηση μιας θετικής στάσης ζωής, μακριά από εξαρτήσεις.
  §  η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για το ρόλο του σχολείου και του εκπαιδευτικού στην πρόληψη της ουσιοεξάρτησης και στην αγωγή υγείας, η ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου, καθώς επίσης η υποστήριξή τους στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην τάξη και στη διαχείριση κρίσεων.

  η βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια, η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η στήριξη των γονέων ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους, σε έναν κόσμο ταχύτατα μεταβαλλόμενο.
  §  Η έγκαιρη αναγνώριση πιθανής εξαρτητικής συμπεριφοράς, η ενημέρωση για τα υπάρχοντα προγράμματα και η παραπομπή στο κατάλληλο θεραπευτικό πλαίσιο.

  §  Η βραχεία συμβουλευτική.

  §  Η πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας στο πεδίο της πρόληψης.

  · Η δικτύωση με άλλους φορείς.

  Συνοπτικά, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση υλοποιήθηκαν σε 3.777 μαθητές βιωματικά εργαστήρια καλλιέργειας δεξιοτήτων, παρεμβάσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων, καθώς και προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης μακράς διάρκειας.

  Υλοποιήθηκαν σε 913 εκπαιδευτικούς: α) σεμινάρια στη φιλοσοφία, στη μεθοδολογία της πρόληψης της ουσιοεξάρτησης και της αγωγής υγείας, καθώς και στην εφαρμογή και αξιοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών υλικών που έχουν εκδοθεί για την υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης, β) συναντήσεις εποπτικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που προχωρούν στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων.

  Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν σε 180 φοιτητές βιωματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Κοινωνική-Συναισθηματική Μάθηση. Το Κέντρο Πρόληψης συνέχισε και το 2023 τη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και 27 φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είχαν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με την εποπτεία του Κέντρου.

  Στις παρεμβάσεις σε γονείς, που περιελάμβαναν ομάδες γονέων επτά δίωρων εβδομαδιαίων συναντήσεων, καθώς και βραχείες, ανοιχτές συναντήσεις σε θέματα πρόληψης, ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, σχέσεων των μελών της οικογένειας και διαπαιδαγώγησης βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων, συμμετείχαν 765 γονείς.

  Στo πλαίσιο της ενδεδειγμένης πρόληψης (βραχεία συμβουλευτική), η «Σχεδία» δέχτηκε 175 αιτήματα βοήθειας για ποικίλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και πραγματοποιήθηκαν 432 συνεδρίες συμβουλευτικής.

  Στην ευρύτερη κοινότητα η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στη φιλοσοφία της πρόληψης, υλοποιήθηκε μέσα από τη διοργάνωση 15 ανοικτών συναντήσεων, ημερίδων και εκδηλώσεων, τις οποίες παρακολούθησαν 2.415 άτομα. Παράλληλα, υπήρξε σταθερά αρθρογραφία και δημοσιεύσεις στον Τύπο, παρεμβάσεις σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές σε τοπικά ΜΜΕ.

  Συνεχίστηκαν, επίσης, η εκπαίδευση της επιστημονικής ομάδας, η συμμετοχή της σε συνέδρια/ημερίδες και οι δράσεις δικτύωσης του Κέντρου Πρόληψης με δομές και φορείς της ευρύτερης περιοχής. Μέλη της Επιστημονικής Ομάδας συμμετείχαν σε Ολομέλειες του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης.

  Όλες οι παραπάνω δράσεις υλοποιήθηκαν με τη στενή συνεργασία του προσωπικού του Κέντρου Πρόληψης με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους φορείς που απαρτίζουν την Αστική Εταιρεία.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ