Τετάρτη 29.05.2024
More

  ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-Τι ισχύει για την ερασιτεχνική αλιεία

  Το Λιμεναρχείο Πρέβεζας, ενημερώνει για το τι ισχύει με το ψάρεμα

  Το Λιμεναρχείο Πρέβεζας, ενημερώνει για το τι ισχύει με το ψάρεμα σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. (υπ’αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/2021- Φ.Ε.Κ. 1076 Β΄/20-03-2021) και των σχετικών διευκρινιστικών οδηγιών

  α) επιτρέπεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας με τη χρήση πλωτού μέσου έως οχτώ (8) μέτρων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης της ελάχιστης απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτό, καθώς και της χρήσης μάσκας.

  β) Ομοίως επιτρέπεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας από την ξηρά, καθώς και η υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των προβλεπομένων υγειονομικών μέτρων (ωράριο κυκλοφορίας, χρήση ιατρικής μάσκας, βεβαίωση μετακίνησης, κ.λ.π.).

  γ) Για την μετάβαση των ατόμων από τον τόπο κατοικίας τους, στο σημείο διενέργειας της ερασιτεχνικής αλιείας, ή στο σημείο που βρίσκεται ελλιμενισμένο ή αγκυροβολημένο το πλωτό μέσο, θα πρέπει να γίνεται πεζή ή με ποδήλατο.

  δ) Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διαδικασία ελέγχου της υπόψη δραστηριότητας, τα άτομα που διενεργούν ερασιτεχνική αλιεία, πέραν της τήρησης των ως άνω διατάξεων, θα πρέπει να εφαρμόζουν και τις διατάξεις που διέπουν την ερασιτεχνική αλιεία.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ