Παρασκευή 14.06.2024
More

  Με αποχέτευση Αρίστης και Ιμαρέτ

  Σήμερα Πέμπτη στις 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

  Τα πρώτα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-08-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 1.880.000,00 χωρίς ΦΠΑ.

  2. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/12-12-2023 (αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/12-12-2023 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-12-2023 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του Υποέργου 2: «Συντήρηση δομικών υλικών και διακόσμου του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», προϋπολογισμού 320.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου «SUB.1.40 Βελτίωση και Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», ενταγμένου με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200182 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

  3. Έγκριση του από 19-12-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αλλαγής χρήσης κτιρίου ΠΕ Θεσπρωτίας από κέντρο σπουδαστικής εστίας σε κτίριο αστυνομίας, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, τροποποίηση όψεων, διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου και αποπεράτωση», προϋπολογισμού € 55.800,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ