Παρασκευή 09.12.2022
More

  Μία διάκριση για τις προσπάθειες ενημέρωσης

  Μία διάκριση για τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης για τις δράσεις του για την ενημέρωση των πολιτών. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο κοινωνικός διάλογος του θεσμού Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2019 για την online ανάδειξη των πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης.

  Ο Φορέας συμμετείχε στο θεσμό αυτό, στην κατηγορία Bravo Environment και στον βασικό πυλώνα «Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης και Ενημέρωσης για το περιβάλλον», με την πρωτοβουλία Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος, για την οποία και διακρίθηκε!

  Ο θεσμός Bravo 2019, αποτελεί έναν θεσμό κοινωνικού διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από επιχειρήσεις, οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών. Μέσω των 250 πρωτοβουλιών και των 35.000 ενεργών πολιτών που συμμετέχουν στο θεσμό Bravo αναπτύσσεται μια ευρύτερη ενημέρωση και αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας καθώς και ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών από τους Οργανισμούς αυτούς, που συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του αύριο.

  Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης, στο πλαίσιο της οποίας κάθε χρόνο οργανώνονται ποικίλες δράσεις ενημέρωσης-αφύπνισης για σχολικές ομάδες και την τοπική κοινωνία. H ενημέρωση – ευαισθητοποίηση μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης ανθρώπου – φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Στόχος των προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, σημειώνει ο Φορέας είναι, μέσω της συνεχούς επαφής με το οικοσύστημα της λίμνης Παμβώτιδας, καθώς και της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, να διαμορφωθεί σταδιακά αυτό που ονομάζεται περιβαλλοντική συνείδηση.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ