Τετάρτη 29.05.2024
More

  9 βασικά αιτήματα για τους αγρότες από την «Ένωση»

  Τους βασικούς στόχους και αιτήματα από την κυβέρνηση, οριοθέτησε η Γενική Συνέλευση του Γ.Α.Σ. Ιωαννίνων «Ένωση Αγροτών», που συνεδρίασε στις 14 Δεκεμβρίου.

  Ομόφωνα αποφάσισε και απαιτεί από την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία:

  1. Συνέχιση και εντατικοποίηση των ελέγχων για περιορισμό των ελληνοποιήσεων τόσο στο εισαγόμενο γάλα όσο και στα άλλα αγροτικά προϊόντα τα οποία διατίθενται τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού σαν ελληνικά ΠΟΠ προϊόντα.

  2. Αύξηση σε ποσοστό 20% της χορηγούμενης συνδεδεμένης ενίσχυσης στην αιγοπροβατοτροφία του νομού μας σε αντιστάθμισμα του αυξημένου κόστους παραγωγής των πρώτων υλών οι οποίες είναι απαραίτητες για την διατροφή του ζωικού κεφαλαίου.

  3. Άμεση μείωση της φορολογίας των αγροτικών εισοδημάτων με παράλληλη  κατάργηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για τους συνεταιριζόμενους αγρότες.

  4. Μακροχρόνια ρύθμιση με χαμηλό επιτόκιο των κτηνοπτηνοτροφικών δανείων τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με ταυτόχρονη διαγραφή όλων των τόκων οι οποίοι έχουν καταλογιστεί μέχρι σήμερα.

  5. Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου σε ποσοστό επί της αξίας πώλησης όλων των αγροτοπτηνοτροφικών προϊόντων σε όλους τους τομείς φυτικής και ζωικής παραγωγής.

  6. Πλήρη απαλλαγή όλων των ιδιοχρησιμοποιούμενων αγροτοκτηνοτροφικών κτισμάτων από την επιβολή του ΕΝΦΙΑ (δεδομένου του ότι επιβαρύνεται με συμπληρωματικό φόρο).

  7. Χρηματοδοτική στήριξη με χαμηλά επιτόκια μέσω του ταμείου εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των αγροτών και συνεταιριστικών – συλλογικών επιχειρήσεων τόσο με αναγκαία κεφάλαια κίνησης αλλά και με μακροπρόθεσμα δάνεια για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

  8. Απαλλαγή των αγροτοπτηνοτροφικών κτισμάτων από την άδικη επιβολή των Δημοτικών τελών, των τελών ακίνητης περιουσίας καθότι ουδεμία ανταποδοτική υπηρεσία παρέχετε από τους Δήμους στα παραπάνω κτίσματα.

  9. Επαναφορά όλων των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων στον χαρακτηρισμό ως ορεινές και μειονεκτικές όπως ακριβώς ίσχυε και στο παρελθόν.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ