Πέμπτη 09.12.2021
More

  Να συζητηθεί η νέα μελέτη διαχείρισης αποβλήτων, στο Δημοτικό Συμβούλιο

  Ζητά ο δημοτικός σύμβουλος, Φιλ. Ευαγγέλου

  Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της 28ης Ιουλίου, ο εκπρόσωπος της παράταξής ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023, Φίλιππος Ευαγγέλου, σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δ. Ιωαννιτών, κατέθεσε και πρότεινε τα ακόλουθα:

  «Μολονότι ο νομοθέτης προβλέπει ότι το ΤΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΟΤΑ Α’ Βαθμού, μετά από παροχή γνώμης του οικείου ΦΟΔΣΑ, θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά το σύνολο των συνδημοτών μας σε επίπεδο ποιότητας ζωής, σε επίπεδο περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς επίσης και σε επίπεδο οικονομίας κλίμακας για κάθε οικογένεια αφού σχετίζεται με τα ανταποδοτικά τέλη. Για αυτούς του λόγους, σας προτείνουμε να παραπεμφθεί για συζήτηση – διαβούλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να υπάρξει διαλογική συζήτηση από το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων προτείνοντας πιθανές βελτιώσεις – τροποποιήσεις και ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών».

  Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, επέμενε αρχικά στην τυπική διαδικασία, τονίζοντας ότι η έγκριση του ΤΣΔΑ υλοποιείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και μάλιστα σε αυστηρά χρονικά όρια μέχρι 31/07/21. Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του κ. Ευαγγέλου και καθώς το θέμα αυτό η παράταξή μας το είχε θέσει και ως προ ημερήσιας διάταξης θέμα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 14-07-2021, αποδέχτηκε να φέρει το θέμα σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

  Ο κ. Ευαγγέλου, λαμβάνοντας εκ νέου τον λόγο, τόνισε ότι η παράταξή μας υπερθεματίζει για την επικαιροποίηση του ΤΣΔΑ, επισημαίνοντας, όμως, ότι ο τρόπος με τον οποίον εισάγονται τα θέματα προς συζήτηση, σε όλα τα όργανα του δήμου, παραμένει πρόχειρος και όχι σοβαρός. Σημείωσε δε, ότι η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπρεπε να είχε προηγηθεί της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γιατί με τον τρόπο αυτόν θα δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις μιας ουσιαστικής διαβούλευσης τόσο μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και της κοινωνίας γενικότερα για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ