Δευτέρα 24.06.2024
More

  Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κόνιτσας

  Η νέα σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας έχει ως εξής:

  Βασίλειος Σπανός – Πρόεδρος

  Νικόλαος Τσιαλιαμάνης – Αντιπρόεδρος

  Δημήτριος Ζήσης – Γραμματέας

  Με απόφαση του Δημάρχου Κόνιτσας Ανδρέα Παπασπύρου ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κόνιτσας και τους μεταβιβάστηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων, οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ως εξής:

  Αντιδήμαρχοι:

  Δημήτριος Κοτσιάφτης – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

  Νικόλαος Καλτσούνης – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

  Νικόλαος Στράτος – Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου

  Πέτρος Γκίκας – Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

  Ιωάννης Παφίλης – Αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής

  Απόστολος Τσιούτσιος – Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας

  Διονύσιος Καράτζιος – Αντιδήμαρχος με τις κατά τόπο αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Αετομηλίτσας και Φούρκας.

  Εντεταλμένος Σύμβουλος ορίζεται ο Γεώργιος Μήτσος και του μεταβιβάζονται καθ’ ύλην οι αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας από το Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

  Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής με θητεία από 2/01/2024 έως 30/06/2026 είναι τα εξής:

  Τακτικά μέλη παράταξης Δημάρχου:

  Νικόλαος Καλτσούνης

  Δημήτριος Κοτσιάφτης

  Αναπληρωματικά μέλη παράταξης Δημάρχου:

  Ιωάννης Παφίλης

  Νικόλαος Στράτος

  Τακτικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας:

  Αικατερίνη Δημάρατου

  Δημήτριος Χήρας

  Αναπληρωματικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας:

  Νικόλαος Εξάρχου

  Δημήτριος Σδούκος

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ