Πέμπτη 25.07.2024
More

  Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κόνιτσας

  Η νέα σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας έχει ως εξής:

  1. Βασίλειος Σπανός – Πρόεδρος
  2. Νικόλαος Τσιαλιαμάνης – Αντιπρόεδρος
  3. Δημήτριος Ζήσης – Γραμματέας

  Με απόφαση του Δημάρχου Κόνιτσας Ανδρέα Παπασπύρου ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κόνιτσας και τους μεταβιβάστηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων, οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ως εξής:

  Αντιδήμαρχοι:

  1. Δημήτριος Κοτσιάφτης – Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
  2. Νικόλαος Καλτσούνης – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
  3. Νικόλαος Στράτος – Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου
  4. Πέτρος Γκίκας – Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
  5. Ιωάννης Παφίλης – Αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής
  6. Απόστολος Τσιούτσιος – Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας
  7. Διονύσιος Καράτζιος – Αντιδήμαρχος με τις κατά τόπο αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Αετομηλίτσας και Φούρκας.

  Εντεταλμένος Σύμβουλος ορίζεται ο Γεώργιος Μήτσος και του μεταβιβάζονται καθ’ ύλην οι αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας από το Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

  Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής με θητεία από 2/01/2024 έως 30/06/2026 είναι τα εξής:

  Τακτικά μέλη παράταξης Δημάρχου:

  1. Νικόλαος Καλτσούνης
  2. Δημήτριος Κοτσιάφτης

  Αναπληρωματικά μέλη παράταξης Δημάρχου:

  1. Ιωάννης Παφίλης
  2. Νικόλαος Στράτος

  Τακτικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας:

  1. Αικατερίνη Δημάρατου
  2. Δημήτριος Χήρας

  Αναπληρωματικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας:

  1. Νικόλαος Εξάρχου
  2. Δημήτριος Σδούκος

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ