Κυριακή 04.12.2022
More

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Η τουριστική προβολή στο Περιφερειακό Συμβούλιο

  Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, και ώρα 15.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
  1. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων των 16ης/15-11-2019 (ειδικής), 17ης/ 15-11-2019 (κατεπείγουσας) και 18ης /28-11-2019 (τακτικής) συνεδριάσεων Π.Σ.
  2. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020(εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης-Απασχόλησης-Εμπορίου & Τουρισμού)
  3. Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
  4. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου (εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η.)
  5. Σχετικά με υποβολή αιτήματος των εργαζομένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε προσφυγικές ροές (Β΄ Κύκλος, Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 9/2017)
  6. Ορισμός της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως φορέα λειτουργίας της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» (εισήγηση: η Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.).

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ