Τρίτη 21.09.2021
More

  Σε πιο ρεαλιστική βάση το κόστος των απορριμμάτων

  Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται Δήμος Ιωαννιτών και Αναγκαστικός Σύνδεσμος για μείωση σε σχέση με την αρχική εκτίμηση.

  Σε στέρεα βάση και όχι σε θεωρητική, αποδεικνύεται, ότι βασιζόταν η προσέγγιση των αντιδημάρχων Ιωαννίνων κ.κ Αρλέτου και Πήχα αντίστοιχα πριν από έναν περίπου μήνα, στην οποία τοποθετήθηκαν για το σχέδιο της ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής που έχει αποστείλει ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων στους δήμους.

  Από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον από τον δήμο Ιωαννιτών και τους περισσότερους δήμους της ΠΕ Ιωαννίνων εκφράστηκαν σοβαρές επιφυλάξεις και ενστάσεις για την επιλογή της ενιαίας τιμής αναφοράς και μέχρι σήμερα το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει καν συζητήσει την πρόταση αυτή, που αν εφαρμοστεί θα επιβαρύνει συνολικά για το 2020 τον δήμο Ιωαννιτών με ποσό 1,74 εκ. ευρώ.

  Οι δύο αντιδήμαρχοι είχαν επικαλεστεί συζητήσεις που εξελισσόταν τότε με τον πρόεδρο του Αναγκαστικού Συνδέσμου, Νικ. Καλαντζή, για την εξεύρεση μίας κοινά αποδεκτής λύσης, στη βάση ενός ρεαλιστικού σχεδίου με γνώμονα την τιμολόγηση ανά Διαχειριστική Ενότητα.

  Πληροφορίες αναφέρουν, ότι μεταξύ των δύο πλευρών επήλθε μία πρώτη συμφωνία, η οποία αποτυπώνεται και σε επιστολή που έχει ως αποδέκτες το σύνολο των δημάρχων στην Ήπειρο, με αποστολέα τον δήμο Ιωαννιτών.

  Το σκεπτικό της πρότασης που τίθεται υπόψιν των δημοτικών συμβουλίων προκειμένου να αποφασίσουν για το σχέδιο της τιμολογιακής πολιτικής, είναι η απεικόνιση της τιμολογιακής πολιτικής ανά Διαχειριστική Ενότητα, αφού και η σύσταση του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου έγινε μεταγενέστερα της εφαρμογής της ΚΥΑ, με την οποία καθορίστηκαν οι γενικοί κανόνες τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ.

  Προτείνεται επίσης ειδική μέριμνα για τους ορεινούς δήμους.

  40% μικρότερο το κόστος

  Για την πρόταση που εκτός απροόπτου θα γίνει αποδεκτή από τα δημ. συμβούλια και θα επανέλθει προς συζήτηση στο ΔΣ του Συνδέσμου, έχοντας εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του προεδρείου, έχουν ληφθεί υπόψιν βασικές παράμετροι, όπως η λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης, ο επανυπολογισμός των λειτουργικών δαπανών του Συνδέσμου, οι ποσότητες ανακύκλωσης και ο συνολικός υπολογισμός των ποσοτήτων απορριμμάτων που μεταφέρονται στο εργοστάσιο και του υπολείμματος προς τον ΧΥΤΑ. Έτσι, η τελική τιμή που προκύπτει με αυτό το σχέδιο, είναι κατά 40% μειωμένη σε σχέση με την αρχική πρόταση του Συνδέσμου.

  Ενδεικτικά περιγράφεται πως η τιμή για τον δήμο Ιωαννιτών διαμορφώνεται από τα 98 ευρώ στα 58 ευρώ ανά τόνο και οι ετήσιες συνολικές εισφορές από το 1,74 εκ. σε 1,15 εκ. ευρώ.

  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της δημοτικής αρχής Ιωαννίνων και των συναρμόδιων αντιδημάρχων, η διοίκηση του Αναγκαστικού Συνδέσμου θα μπορούσε να προχωρήσει και σε περαιτέρω μείωση των δαπανών.

  Γίνεται μάλιστα λόγος στην επιστολή και για μία εκτίμηση, ότι λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος μέχρι το τέλος του έτους, μπορούν να γίνουν ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις στα λειτουργικά έξοδα του Συνδέσμου.

  Αφού τα δημ. συμβούλια κληθούν να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής που έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος και αφού (προφανώς) δεν το εγκρίνουν, θα προταθεί η εναλλακτική που προτείνει ο δήμος Ιωαννιτών, η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να συζητηθεί και να εγκριθεί από το ΔΣ του Φορέα, κάτι που σύμφωνα με τον κ. Καλαντζή, θα γίνει πραγματικότητα.

  Οι αλλαγές αυτές αναφέρονται στο τρέχον έτος, ωστόσο εκτίμηση του δήμου Ιωαννιτών τουλάχιστον είναι ότι μπορούν να αποτελέσουν μία ρεαλιστική βάση για την συζήτηση και τη λήψη των αντίστοιχων αποφάσεων και για το 2021.

  Υπάρχουν βέβαια και τα δημοτικά συμβούλια στην Ήπειρο που έχουν ήδη συζητήσει και έχουν ήδη αποδεχθεί την αρχική πρόταση του Συνδέσμου για το σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής, με ενιαία τιμή αναφοράς. Θεωρείται ωστόσο πως κανένα δημοτικό συμβούλιο στην Ήπειρο δε θα θέσει εμπόδια στη νέα πρόταση, η οποία θα καταλήγει σε μείωση και όχι σε αύξηση του κόστους.

   

   

  Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ