Παρασκευή 23.02.2024
More

  Ευρωπαϊκή δημογραφική πολιτική για την ανάσχεση της μείωσης του πληθυσμού

  Στόχος να καταστεί η ύπαιθρος ελκυστική σε εργαζόμενους

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει ότι οι επενδύσεις σε υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες είναι καίριας σημασίας για να καταστεί η ύπαιθρος πιο ελκυστική σε εργαζομένους και να σταματήσει η εγκατάλειψή της.

  Σε έκθεση της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι οι περιφέρειες της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την πανδημία του κορωνοϊού ως ευκαιρία για να αντιστρέψουν τις σημερινές τάσεις μείωσης του πληθυσμού. Τονίζουν ότι πολλές εταιρείες έχουν υιοθετήσει καθεστώς τηλεργασίας, ενώ οι πολίτες αναζητούν πιο οικονομικά προσιτή στέγη σε λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές και η ΕΕ διοχετεύει κονδύλια για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, σύνδεσης στο διαδίκτυο και για την παροχή βοήθειας στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την κρίση στη δημόσια Υγεία.

  Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους πόρους αυτούς για την κατασκευή υποδομών, την ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας για την προσέλκυση νέων και εξειδικευμένων εργαζομένων. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν μια «Νέα Συμφωνία για τη Δημογραφία» προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μετανάστευση του εργατικού δυναμικού και οι ειδικές ανάγκες των περιφερειών που χάνουν τον πληθυσμό τους, καθώς και εκείνων με ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό.

  Τι θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  Οι ευρωβουλευτές θέλουν να αναγάγουν τις δημογραφικές μεταβολές σε βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες της κλιματικής αλλαγής και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

  Μία συντονισμένη προσέγγιση, που συμπεριλαμβάνει τις αρχές της βιωσιμότητας και της ψηφιοποίησης στους διάφορους τομείς πολιτικής της ΕΕ, θα μπορούσε, επίσης, να συμβάλει στην αντιμετώπιση των δημογραφικών μεταβολών.

  Οι εθνικές κυβερνήσεις και οι τοπικές Αρχές είναι εξίσου σημαντικές για την αντιμετώπιση των δημογραφικών μεταβολών. Ως συνέταιροι στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάκαμψη των πιο ευάλωτων περιοχών.

  Η ΕΕ δεν πρέπει να παραμελεί τις αγροτικές και απόκεντρες περιφέρειες στο πλαίσιο της στρατηγικής της όσον αφορά την κινητικότητα: Τα μεταφορικά δίκτυα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάσχεση της πληθυσμιακής μείωσης μέσω της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών.

  Ο αγροτικός τουρισμός μπορεί, επίσης, να παίξει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της διαφοροποίησης του οικονομικού και δημογραφικού ιστού στις αγροτικές περιοχές.

  Η πανδημία ανέδειξε το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των γενεών και μεταξύ των ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. Οι επενδύσεις στον ψηφιακό τομέα αναμένεται να ενθαρρύνουν τη δίκαιη και ισότιμη μετάβαση προς μία ψηφιακή οικονομία και ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό σύστημα που θα είναι προσιτό σε όλους τους πολίτες.

  Η αύξηση της τηλεργασίας εν καιρώ πανδημίας ενδέχεται να συμβάλει στην ανάσχεση της μείωσης του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, επιτρέποντας στους μορφωμένους νέους να συνεχίσουν να ζουν σε περιοχές που διαφορετικά θα αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν.

  Το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση των δηµογραφικών ανισορροπιών ενισχύει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης, συμβάλλοντας παράλληλα στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ