Τρίτη 18.06.2024
More

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ -Ψήφιση νόμου για φύτευση τριών δισ. δέντρων

  Ο νόμος της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης θα αποκαταστήσει τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα

  Ψηφίστηκε από το ευρωκοινοβούλιο μια πρόταση που είχε πέσει στο τραπέζι πριν από τρία χρόνια για την αποκατάσταση χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Η απόφαση κάνει λόγο για αποκατάσταση τουλάχιστον του 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ έως το 2030 και όλων των οικοσυστημάτων που χρήζουν αποκατάστασης έως το 2050.

  Ο νόμος της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης, που συμφωνήθηκε με τα κράτη μέλη, θα αποκαταστήσει τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα σε όλα τα κράτη μέλη, θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και θα ενισχύσει την επισιτιστική ασφάλεια.

  Για να επιτύχουν τους συνολικούς στόχους της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να αποκαταστήσουν τουλάχιστον το 30% των οικοτόπων που καλύπτονται από τη νέα νομοθεσία (από δάση, λιβάδια και υγροτόπους μέχρι ποτάμια, λίμνες και κοραλλιογενείς κοίτες) από κακή σε καλή κατάσταση έως το 2030, αυξάνοντας σε 60 % έως το 2040 και 90% έως το 2050.

  Σύμφωνα με τη θέση του ευρωκοινοβουλίου, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις περιοχές Natura 2000 έως το 2030. Μόλις είναι σε καλή κατάσταση, οι χώρες της ΕΕ διασφαλίζουν ότι μια περιοχή δεν θα υποβαθμιστεί σημαντικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εγκρίνουν εθνικά σχέδια αποκατάστασης που θα περιγράφουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους.

  Για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας στα γεωργικά οικοσυστήματα, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να σημειώσουν πρόοδο σε δύο από τους ακόλουθους τρεις δείκτες: τον δείκτη πεταλούδας των λιβαδιών. το μερίδιο της γεωργικής γης με χαρακτηριστικά τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας· το απόθεμα οργανικού άνθρακα στο ορυκτό έδαφος καλλιεργήσιμης γης. Πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα για την αύξηση του κοινού δείκτη πτηνών γεωργικής γης, καθώς τα πτηνά αποτελούν καλούς δείκτες της συνολικής κατάστασης της βιοποικιλότητας.

  Ο νόμος απαιτεί επίσης μια θετική τάση σε αρκετούς δείκτες στα δασικά οικοσυστήματα και ζητά την φύτευση τριών δισεκατομμυρίων δέντρων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αποκαταστήσουν τουλάχιστον 25 χιλιάδες χλμ. ποταμών ελεύθερης ροής και να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει καθαρή απώλεια στη συνολική εθνική έκταση αστικού πρασίνου και κάλυψης αστικών δέντρων.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ