Παρασκευή 23.02.2024
More

  ΑΑΔΕ -Έρχονται έλεγχοι και «ραβασάκια» για οφειλές το 2023

  25.500 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν το 2023 από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

  25.500 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν το 2023 από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

  Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή, τουλάχιστον το 70% των υποθέσεων που θα ελεγχθούν θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Επίσης, το 75% θα αφορά καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

  Επίσης, η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων θα προχωρήσει σε ακόμα 15.500 στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους ενώ θα δοθεί έμφαση σε 900 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.

  Εφορίες και ελεγκτικά κέντρα προχωρούν σε ελέγχους παλαιών υποθέσεων με παραβάσεις με στόχο να εκδοθούν και να κοινοποιηθούν τα πρόστιμα και ο οριστικός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου με στόχο να περιοριστεί ο αριθμός των υποθέσεων που θα μπουν στο αρχείο.

  Τα σχετικά σημειώματα θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στους φορολογούμενους πριν το τέλος του έτους προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος το δημόσιο να χάσει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων λόγω παραγραφής. Πρόκειται για :

  * Υποθέσεις φορολογουμένων που «ξέχασαν» ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία ναι μεν εισέπραξαν το 2016 ωστόσο αφορούν προηγούμενα έτη.

  * Υποθέσεις επιχειρήσεων και επαγγελματιών που δήλωσαν ανακριβή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες για το 2016 ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών

  * Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του 2011 για τις οποίες μετά τη λήξη της 5ετούς περιόδου παραγραφής, περιήλθαν σε γνώση των φορολογικών αρχών επιπλέον στοιχεία για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

  * Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος του 2013, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2019.

  * Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2006, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε φορολογική δήλωση ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία υποθέσεων η προθεσμία παραγραφής είναι στα 15 έτη.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ