Τετάρτη 24.02.2021
More

  Η εξυπηρέτηση στον e-ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια πανδημίας

   Oλοκληρώθηκαν πάνω από 1,4 εκατομμύρια συναλλαγές

  Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εξυπηρέτησης μέσω του οποίου μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκαν πάνω από 1,4 εκατομμύρια συναλλαγές και περιλαμβάνει αναλυτικά:

  – 6 ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (πίνακας Α), τέθηκαν σταδιακά σε λειτουργία από τον Μάρτιο του 2020, μέσω των οποίων έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα 939.090 συναλλαγές ασφαλισμένων.

  – την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος, το οποίο διεκπεραιώνεται σε δεύτερο χρόνο από τα στελέχη των υποκαταστημάτων του e-ΕΦΚΑ. Από τον Σεπτέμβριο του που λειτουργεί η πλατφόρμα έχουν διεκπεραιωθεί εξ αποστάσεως χωρίς προσέλευση στις δομές του e-ΕΦΚΑ 61.964 αιτήματα που υποβλήθηκαν στη διεύθυνση www.efka.gov.gr/rv από 55.416 ασφαλισμένους.

  – την υποβολή αιτήματος σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό ραντεβού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr/rv για  εξυπηρέτηση στο υποκατάστημα. Από την 1η Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκαν και ολοκληρώθηκαν 411.712 ραντεβού από  330.217 ασφαλισμένους.

  Στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης, η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στις δομές του e-ΕΦΚΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 134/οικ.21190/13/11/2020), με σκοπό την αποφυγή συγχρωτισμού και την προστασία της υγείας τόσο των ασφαλισμένων όσο και του ιδίου του προσωπικού.

  Στο πλαίσιο αυτό, η προσέλευση των ασφαλισμένων μέχρι τις 30/11 είναι δυνατή μόνο κατόπιν ραντεβού και για τη διεκπεραίωση μόνο συναλλαγών επείγοντος χαρακτήρα, καθώς εκ περιτροπής μέρος του προσωπικού προσέρχεται στα υποκαταστήματα και το υπόλοιπο εργάζεται εξ αποστάσεως.

  Οι συναλλασσόμενοι μπορούν μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης (gov.gr) ή του δικτυακού τόπου της υπηρεσίας www.efka.gov.gr/rv, να εισέλθουν με τους κωδικούς Taxis στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξυπηρέτησης και είτε να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους για να εξυπηρετηθούν εξ’ αποστάσεως, είτε να προγραμματίσουν ραντεβού εφόσον το αίτημα είναι επείγον.

  – Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες

  1. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα Μη Μισθωτών

  3.Εξοδα κηδείας Συνταξιούχου

  5. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

  4. Βεβαίωση Απογραφής

  6. Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη Ασφάλισης Μη Μισθωτών

  – Συναλλαγές επείγοντος χαρακτήρα που δύνανται να εξυπηρετούνται μέχρι 30/11 με ραντεβού, κατόπιν αιτήματος.

  Έσοδα-Ασφάλιση

  1. Υπαγωγή στην Ασφάλιση μη Μισθωτού

  2. Αίτηση-Δήλωση Απογραφής Εργοδότη

  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

  4. Βεβαίωση Ασφάλισης

  5. Εισφορές Προαιρετικής Ασφάλισης

  6.Υποβολή στοιχείων μεταβολών υπευθύνων Νομικών Προσώπων

  7. Απογραφή Οικοδομικού έργου

  ΚΕΑΟ

  8. Υπηρεσιακό Σημείωμα για Μεταβίβαση

  9. Ρύθμιση Οφειλών Υπευθύνου Επιχειρήσεως

  10. Άρση Κατάσχεσης

  11. Ρύθμιση οφειλών κληρονόμου

  Μητρώο

  12. Απόδοση ΑΜΚΑ

  13. Απογραφή Ασφαλισμένου/έμμεσου μέλους

  14.Ασφαλιστική Ικανότητα

  Παροχές 15. Επίδομα Ασθενείας

  16.Επίδομα Μητρότητας

  Γραμματεία Συντάξεων

  17.Αίτημα Τροποποίησης/Υποβολής

  Πληρωμές Συντάξεων

  18. Αναγγελία/Διακοπή εργασίας

  ΚΕΠΑ

  19. Υποβολή αιτήματος

  20.Παραλαβή απόφασης

  21. Υποβολή ένστασης

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ