Τρίτη 31.01.2023
More

  Πότε καταβάλλεται η επιταγή ακρίβειας

  Πριν τα Χριστούγεννα σχεδιάζει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην καταβολή του έκτακτου οικονομικού βοηθήματος των 250 ευρώ

  Πριν τα Χριστούγεννα σχεδιάζει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην καταβολή του έκτακτου οικονομικού βοηθήματος των 250 ευρώ στην πλειοψηφία των δικαιούχων οι οποίοι ανέρχονται συνολικά σε 2,3 εκατομμύρια. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση τους απέναντι στο κύμα ανατιμήσεων που παρατηρείται σε σειρά αγαθών και υπηρεσιών. Στις αλλαγές που έγιναν αυτή τη φορά σε σχέση με το Πάσχα περιλαμβάνονται η αύξηση του ποσού στα 250 ευρώ από 200 ευρώ ενώ αυξήθηκαν και τα εισοδηματικά κριτήρια για τους χαμηλοσυνταξιούχους ώστε να αυξηθεί και ο αριθμός όσων θα εισπράξουν την ενίσχυση.

  Επειδή κάποιες από τις ομάδες δικαιούχων ανήκουν στον ΕΦΚΑ και άλλοι στον ΟΠΕΚΑ, η πληρωμή θα «σπάσει» σε δύο ξεχωριστές ημερομηνίες. Περίπου στις 20 Δεκεμβρίου θα λάβουν τα 250 ευρώ:

  * μακροχρόνια άνεργοι από 12 έως 24 μήνες – στη βάση του μοντέλου που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας – που δεν είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

  * ευάλωτοι συνταξιούχοι με σύνταξη μέχρι 800 ευρώ

  * ανασφάλιστοι υπερήλικες.

  Ειδικά για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος προβλέπεται ότι για τον Δεκέμβριο, η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση των ωφελούμενων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος εφόσον έχουν στις 30 Νοεμβρίου, εγκριτική απόφαση χορήγησης, προσαυξάνεται στο διπλάσιο.

  Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης του η ισχύς των οποίων δεν έχει ανασταλεί, και καταβάλλεται άπαξ. Η προσαύξηση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που η ισχύς της οικείας εγκριτικής απόφασης έχει ανασταλεί, αποδίδεται δε στους δικαιούχους μετά την τυχόν άρση της ανωτέρω αναστολής. Η καταβολή της προσαύξησης προηγείται της τακτικής καταβολής της μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης και πραγματοποιείται μέχρι την 31.12.2022.

  Υπενθυμίζεται ότι στους δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης περιλαμβάνονται

  Χαμηλοσυνταξιούχοι.  Αφορά 1 εκατ. συνταξιούχους εφόσον :

  α) το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022 δεν θα πρέπει υπερβαίνει τις 9.600 ευρώ, που σημαίνει ότι το ατομικό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά  τα 800 ευρώ μηνιαίως. Αντίστοιχα το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους (δηλαδή το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης) δεν μπορεί υπερβαίνει τις 16.800 ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για ένα ζευγάρι το μηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.400 ευρώ.

  β) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2022 δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.

  γ) Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021.

  Σε περίπτωση που και οι δυο σύζυγοι είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε η ενίσχυση καταβάλλεται και στους δυο. Εάν ο δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη και από τον e-ΕΦΚΑ και το ΓΛΚ, η ενίσχυση καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ.

  Κερδισμένα είναι τα ζευγάρια ηλικιωμένων (και οι δύο συνταξιούχοι) που έχουν χαμηλές συντάξεις, καθώς θα εισπράξουν διπλή επιταγή ακρίβειας, δηλαδή και ο σύζυγος και η σύζυγος.

  Συγκεκριμένα, όσοι συνταξιούχοι έχουν μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, έως 1.400 ευρώ (και οι δύο σύζυγοι), και η ακίνητη περιουσία τους δεν ξεπερνά τα 300.000 ευρώ, θα λάβουν και οι δύο τα 250 ευρώ.

  Δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος ΟΠΕΚΑ. Αφορά περίπου 174.000 δικαιούχους οι οποίοι τον Δεκέμβριο θα δουν τις προνοιακές παροχές σε χρήμα να προσαυξάνονται κατά 250 ευρώ.

  Ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ. Προσαυξημένο κατά 250 ευρώ θα είναι το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων που εισπράττουν περίπου 35.000 δικαιούχοι. Διευκρινίζεται ότι αν ένας χαμηλοσυνταξιούχος του ΕΦΚΑ είναι ταυτόχρονα δικαιούχος αναπηρικού ή άλλου επιδόματος του ΟΠΕΚΑ θα λάβει μόνο την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων.

  Ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Με στόχο τη στήριξη της συγκεκριμένης κατηγορίας συμπολιτών, δηλαδή νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, το Δεκέμβριο θα χορηγηθεί διπλή δόση σε περίπου 225.000 δικαιούχους.

  Επίδομα παιδιού

  Προβλέπεται  η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για τον Δεκέμβριο στις οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα παιδιού,  η οποία αντιστοιχεί σε μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Αντίστοιχη έκτακτη δόση καταβάλλεται στους λοιπούς νέους δικαιούχους του επιδόματος του 2022, μετά την έγκριση της αίτησής τους.

  Το συνολικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 496 εκατ. ευρώ.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ