Παρασκευή 14.06.2024
More

  Το ΥΠΕΝ για το ΠΔ της λίμνης Παμβώτιδας

  Ανακοίνωση σχετικά με το ΠΔ Παμβώτιδας εξέδωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αναφερόμενο στο χρονικό της διαβούλευσης που έγινε και στην πρόθεσή να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την υπογραφή του. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

  Σε συνέχεια δημοσιευμάτων και δηλώσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας, εν όψει και των επικείμενων εκλογών, και προκειμένου να αποκατασταθεί η πραγματική εικόνα για το Π.Δ. Παμβώτιδας και τις ενέργειες του ΥΠΕΝ, είναι χρήσιμο να γίνει μια αναδρομή στην κατάσταση που επικρατούσε όσον αφορά και τα ζητήματα του περιβάλλοντος γενικά και το Π.Δ. Παμβώτιδας ειδικότερα.

  Πριν από σχεδόν πέντε χρόνια, η κυβέρνηση ήρθε αντιμέτωπη με μια εικόνα πλήρους απαξίωσης και αδιαφορίας όσον αφορά στα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και η περίπτωση της λίμνης Παμβώτιδας, όπου επικρατούσε πλήθος παραβιάσεων, καμία τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με αποκορύφωμα την αποστολή EU Pilot, δηλαδή καταγγελίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την ελλιπή προστασία της περιοχής και την απουσία σχετικού Π.Δ.

  Το ΥΠΕΝ ήρθε αντιμέτωπο με ένα συνονθύλευμα διαφορετικών εκδοχών σχεδίου Π.Δ. για την Παμβώτιδα που υπήρχαν στο Υπουργείο, χωρίς ποτέ να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αναλήφθηκε μια δύσκολη και πολύπλοκη πρωτοβουλία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα νέο Π.Δ., με σεβασμό σε όλες τις διαφοροποιήσεις και τις παρατηρήσεις των πολλαπλών εκδοχών του, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική ΕΠΜ που είχε εκπονηθεί στην περιοχή. Η πρωτοβουλία αυτή αναλήφθηκε παρά το γεγονός ότι ήδη έχει αρχίσει το μεγάλο έργο εκπόνησης ΕΠΜ, Π.Δ. και Διαχειριστικών Σχεδίων για το σύνολο της χώρας. Και αυτό οφείλεται στο ότι το ΥΠΕΝ αντιλαμβάνεται και περιβαλλοντικά αλλά και πολιτικά τη μεγάλη σημασία προστασίας της λίμνης άμεσα, και για αυτό επέλεξε να μην περιμένει την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου. Προφανώς και με την ολοκλήρωση του έργου θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα αναγνωριστούν για την αποτελεσματικότερη προστασία της λίμνης. Όμως μέχρι τότε η λίμνη έπρεπε να προστατευτεί. Επιπλέον, η σύνταξη του Π.Δ. είχε ως αποτέλεσμα και το κλείσιμο της υπόθεσης EU Pilot, θέτοντας στο αρχείο σημαντικές εκκρεμότητες της Ελλάδας, αποδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πολιτική βούληση του ΥΠΕΝ τόσο για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων όσο και για την αποτελεσματική διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας. Επίσης, το ΥΠΕΝ, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης Π.Δ. για την Παμβώτιδα, επέδειξε πολιτική αποφασιστικότητα και προχώρησε στη σύνταξή του, ικανοποιώντας τα αιτήματα και τις δεσμεύσεις που είχαν διατυπωθεί από όλους τους τοπικούς φορείς κατά τη διάρκεια του 5ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ηπείρου (23 Οκτωβρίου 2017).

  Μετά τη σύνταξή του ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για έναν μήνα (21/12/2018-21/01/2019), στην οποία συμμετείχαν πλήθος πολιτών και φορέων της ευρύτερης περιοχής, αλλά και όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, πραγματοποιήθηκε και ημερίδα με θέμα «Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) για τον χαρακτηρισμό της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), Π.Ε. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης» στα Γιάννενα στις 21 Μαρτίου 2019. Με δεδομένη την πολιτική βούληση να ενσωματωθεί η πλειονότητα των σχολίων και να επιλυθούν τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδείχθηκαν, χρειαζόταν χρόνος.

  Συνολικά, από τη δημόσια διαβούλευση συλλέχθηκαν 95 σχόλια. Από αυτά στο σχέδιο Π.Δ. ενσωματώθηκαν σχόλια – παρατηρήσεις των κάτωθι:

  ·      ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ (21 Ιανουαρίου 2019) σχετικά με τη δημιουργία Υδροβιολογικού Πάρκου.

  ·      Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (21 Ιανουαρίου 2019), υιοθετήθηκαν διάφορες παρατηρήσεις.

  ·      ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (21 Ιανουαρίου 2019) ενσωματώθηκαν διάφορες παρατηρήσεις.

  ·      ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Ένωση Αγροτών» (21 Ιανουαρίου 2019), δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού αγροτικών εγκαταστάσεων.

  ·      ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (18 Ιανουαρίου 2019), με αναθεώρηση των διατάξεων περί θήρας.

  ·      Ακαδημαϊκοί και λοιποί επιστήμονες συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό στην αναδιαμόρφωση διαφόρων διατάξεων.

  ·      Πολίτες με βασικό πρόταγμα την εκπόνηση ειδικής μελέτης βάσει των προβλεπόμενων στην πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία και σύμφωνα με τις διαδικασίες της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, το οποίο και υιοθετήθηκε.

  ·      Πτηνοτροφική Ιωαννίνων (21 Ιανουαρίου 2019), δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων.

  ·      Κάτοικοι Μαβίλη-Μάτσικα-Λιμνοπούλας (21 Ιανουαρίου 2019), με βασικό πρόταγμα την εκπόνηση ειδικής μελέτης βάσει των προβλεπομένων στην πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία και σύμφωνα με τις διαδικασίες της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, το οποίο και υιοθετήθηκε.

  Υπήρξαν και σχόλια (κυρίως όσον αφορά αλλαγές στη ζωνοποίηση) τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια εκπόνησης της νέας ΕΠΜ, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις που θα υιοθετηθούν στο Σχέδιο Διαχείρισης, καθώς οι περιορισμοί σε χρονικό και πρακτικό επίπεδο δεν επέτρεπαν την υιοθέτησή τους επί του παρόντος.

  Το Π.Δ. είναι πλέον έτοιμο να κατατεθεί στο ΣτΕ. Η μόνη εκκρεμότητα είναι η, βάσει του νόμου 3937/2011, γνωμοδότηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Επιτροπής ΦΥΣΗ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Το διαβιβαστικό δεν τίθεται προς γνωμοδότηση, αλλά απλά κοινοποιείται στους υπόλοιπους φορείς. Δεδομένου ότι υπήρξε όλη αυτή η μακρά περίοδος κατάθεσης σχολίων -τόσο μέσω της δημόσιας διαβούλευσης όσο και της ημερίδας- δεν απαιτείται περισσότερος χρόνος για μία καθαρά τυπική διαδικασία.

  Αν κοινός τόπος είναι ότι η προτεραιότητα εδώ και καιρό ήταν η έκδοση του συγκεκριμένου Π.Δ. προκειμένου να προστατευθεί η λίμνη Παμβώτιδα και με δεδομένο ότι ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις, παρατηρήσεις, ενστάσεις των τοπικών φορέων και των πολιτών, προς τι αυτή η εναντίωση στην ολοκλήρωσή του;

  Αυτή η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει να υπερασπίζεται την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προβάλλοντας παράλληλα την αειφορική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, με σεβασμό στις δραστηριότητες και στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Και το Π.Δ. της Παμβώτιδας αποτελεί απόδειξη αυτής της πολιτικής βούλησης.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ