Σάββατο 04.02.2023
More

  Στον Κ. Τασούλα η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2017

  Την Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2017 παρέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κ. Τασούλα, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ι. Σαρμάς.

  Η Έκθεση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών του ανωτάτου δικαστηρίου κατά το έτος 2017 και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού και στην εφαρμογή των κανόνων του Δημοσίου Λογιστικού και του Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Ο κ. Τασούλας ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ενημέρωση που του παρείχε και τον διαβεβαίωσε ότι η Έκθεση θα διαβιβαστεί στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και θα τεθεί σε συζήτηση στις συναρμόδιες Επιτροπές της Βουλής.

  Εδώ η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ