Πέμπτη 13.05.2021
More

  «Με αυτούς οδηγούς προχωράμε…» Συνεχίζεται η έκθεση για τους Ηπειρώτες Ευεργέτες

  Έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής προσωπογραφιών Ηπειρωτών Ευεργετών και Λογίων  

  … Κατὰ τὸν 17ο αἰῶνα διαπιστώνουμε ἀναμφίλεκτα τὴν παρουσία τῶν Ἐλεοθετῶν, τοῦ Ἐπιφανίου Ἡγουμένου (1568-1648), τοῦ Πάνου Ἱερομνήμονος (17ος αι.), τοῦ Ἐμμανουὴλ Γκιόνμα ἢ Γκιούμα (17ος αι.) καὶ τοῦ Νικολάου Καραγιάννη (μέσα 17ου αἰώνα), οἱ ὁποῖοι ὑπογράφουν τὴν ληξιαρχικὴ πράξη γένεσης τῆς Ἠπειρωτικῆς Εὐποιΐας. Πρόκειται γιὰ ἕνα δυσερμήνευτο μὲ τὰ κριτήρια τῆς ὠφελιμιστικῆς ἠθικῆς φαινόμενο, στὸ ὁποῖο ἐνοφθαλμίζονται κατὰ τὸν 18ο και 19ο αἰώνα οἱ ὁμόλογες συμβολὲς τῶν ἀδελφῶν Μαρούτζη (Λάμπρου και Σίμωνος, 18ος αι.), τοῦ Ζώη Καπλάνη (1736-1806) καὶ τῶν ἀδελφῶν Ζωσιμάδων.

  Στὴν χορεία τῶν Ἠπειρωτῶν Εὐποιητῶν, τῶν ὁποίων ἡ προσφορὰ ἐξακτινώνεται στὸν εὐρύτερο χῶρο τοῦ νεοπαγοῦς ἐθνικοῦ κράτους, ἀνήκουν ἐπίσης ὁ Εὐάγγελος (1800-1865) καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Ζάππας (1814-1882), οἱ ἀδελφοὶ Μάνθος (1764-1824) καὶ Γεώργίος Ριζάρης (1769-1842), ὁ Ἰωάννης Δομπόλης (1769-1850), ὁ Γεώργίος Χατζηκώνστας (1753- 1845, ο Γεώργιος Σταύρου (1787-1869), ο Γεώργιος Αβέρωφ (1818 – 1899), ο Νικόλαος Στουρνάρης (1806-1853), ὁ Μιχαὴλ Τοσίτσας (1787-1856), ὁ Ἰωάννης Μπάγκας (1814-1895), ὁ Ἀπόστολος Ἀρσάκης (1792-1874), οἱ ἀδελφοὶ Γεώργιος (1783-1856) καὶ Σίμων Σίνας (1810-1876) καὶ ὁ Χρηστάκης Ζωγράφος (1820-1896), γιὰ νὰ ἀναφέρουμε τοὺς σημαντικότερους[1]. Ἡ ἀφειδώλευτη κοινωνικὴ προσφορὰ τοῦ ἀτομικοῦ πλούτου ἐκ μέρους τῶν Ἠπειρωτῶν, δηλαδή ἡ Ευεργεσία, συνιστᾶ ἕνα φαινόμενο μοναδικὸ στὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία, ἀφοῦ δηλοῖ τὴν ἀνυστερόβουλη ὑπέρβαση τῶν συμβατικῶν ἀτομικῶν ἐγκυστώσεων καὶ προβάλλει τὸ χρέος πρὸς τὸ κοινωνικῶς συνεῖναι ὡς μείζονος σημασίας ὑπαρξιακὴ αὐτοσυνειδησία, ὅπως πιστοποιοῦν στὴν ἐποχή μας ἀνάλογα παραδείγματα, ἀνάμεσα στὰ ὀποῖα ἰδιαίτερη θέση κατέχουν ὁ Ἰωσὴφ (1893-1962) καὶ ἡ Ἐσθὴρ Γκανή (1912-1999)… (Κ.Π.)

   

  Διάρκεια έκθεσης: 15.07.2020 – 30.06.2021

  Ίδρυμα «Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή».

  Σούτσου 26  Τηλέφωνο:2651036517Email: idrymagani@gmail.com

  Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

  Κάθε Τετάρτη απόγευμα: 6.00 μ.μ. έως 9.00 μ.μ.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ