Κυριακή 26.05.2024
More

  Ενισχύονται ψηφιακά τα τελωνεία της χώρας

  Ένα σημαντικό έργο, με προϋπολογισμό που θα ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ, θα προκηρύξει μέσα στον Απρίλιο η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

  Πρόκειται για το «Σύστημα παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης (ΤΑ). Η χρηματοδότηση του έργου, ύψους 80,06 εκατ. ευρώ, θα γίνει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ την υλοποίησή του θα αναλάβει η ΑΑΔΕ.

  Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά καθώς πρόκειται για έργο που έχει διάρκεια ολοκλήρωσης 20 – 22 μήνες. Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι η σχετική προκήρυξη, αν και βρίσκεται σε τελικό στάδιο, θα πρέπει να πάρει την έγκριση τεχνικού συμβουλίου λόγω τεχνικών εργασιών που απαιτούνται και πλέον η ημερομηνία προκήρυξης μετατίθεται για τον Απρίλιο.

  Το σύνολο της αγοράς Πληροφορικής αναμένει το συγκεκριμένο έργο λόγω τόσο του προϋπολογισμού του όσο και της σημασίας του για τη χώρα, με ελληνικές εταιρείες να έχουν ήδη βολιδοσκοπήσει την παγκόσμια αγορά για συνεργασίες.

  Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η δημιουργία, για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ειδικότερα για την Τελωνειακή Υπηρεσία, ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον έλεγχο και την καταγραφή φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά τη διέλευσή τους από χερσαία συνοριακά σημεία και τελωνεία λιμένων της, καθώς και την ψηφιακή παρακολούθηση της κίνησής τους κατά την κυκλοφορία τους μέσα στη χώρα.

  Στο πλαίσιο της σύμβασης ο ανάδοχος παρέχει ένα σύνολο εξοπλισμού [μπάρες διέλευσης, κάμερες αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων (Α.L.P.R.) κ.α.] και υπηρεσιών (εγκατάστασης εξοπλισμού, εκπαίδευσης χρηστών κ.α.). Ακόμα, μεταξύ άλλων, θα αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Σύστημα Hellenic Customs Digital Borders (ΟΨΣ HCDB).

  Το ΟΨΣ HCDB θα συμβάλει στη διεύρυνση της επιχειρησιακής δυνατότητας για την επιτήρηση των εμπορευματικών ροών στο σύνολο της επικράτειας, μέσα από τη συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων από πολλαπλές πηγές.

  Σκοπός και Στόχοι της Σύμβασης

  Με το υπό υλοποίηση έργο επιδιώκεται η πρόληψη και καταστολή του λαθρεμπορίου -ειδικά στους τομείς του προϊόντων που επιβαρύνονται με Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ήτοι πετρελαιοειδή, καπνικά και αλκοολούχα και φόρους κατανάλωσης (καφές, ηλεκτρονικό τσιγάρο κ.λπ.) μέσω του ολοκληρωμένου ελέγχου της κίνησης των μέσων μεταφοράς τους.

  Το νέο σύστημα θα καταγράφει αυτόματα και θα φωτογραφίζει τα διερχόμενα οχήματα, θα αναγνωρίζει ταξιδιωτικά έγγραφα, θα εντοπίζει τη θέση των φορτηγών και των κοντέινερ, ενώ θα διενεργεί αναλύσεις επικινδυνότητας των φορτίων.

  Στα φορτηγά που κυκλοφορούν στη χώρα μας θα τοποθετηθούν 10.740 συσκευές GPS-Trackers για δορυφορική παρακολούθηση, ενώ οι τελωνειακές αρχές θα προμηθευτούν δεκάδες σταθερές γεφυροπλάστιγγες, οχήματα με ακτίνες X-Rays, κινητές μονάδες ελέγχου και αναγνώρισης οχημάτων, κάμερες παρακολούθησης, αλλά και το κατάλληλο λογισμικό για όλα τα απαραίτητα συστήματα.

  Η εγκατάσταση και λειτουργία του Συστήματος θα συμβάλει στη διεύρυνση της επιχειρησιακής δυνατότητας για την επιτήρηση των εμπορευματικών ροών στο σύνολο της επικράτειας. Η έμφαση θα δοθεί στις επικίνδυνες για την εκδήλωση παραβατικότητας ζώνες (χερσαία σύνορα, λιμάνια, κεντρικοί συγκοινωνιακοί κόμβοι), όπως αυτές διαμορφώνονται στη βάση των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της χώρας μας.

  Τα μέτρα θα εφαρμοστούν σε συνδυασμό και με τη φορολογική πολιτική των όμορων κρατών (ανάγκη διεξαγωγής ελέγχων σε σημαντικούς από πλευράς εμπορευματικής κίνησης οδικούς άξονες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στη διακίνηση προϊόντων Ε.Φ.Κ., π.χ. διακίνηση από και προς Βουλγαρία και Ιταλία).

  Κάθε όχημα που θα επιλέγεται από την τελωνειακή υπηρεσία, ανάλογα με την επικινδυνότητα του φορτίου ή το τελωνειακό ή μη παραστατικό, θα εφοδιάζεται με TRACKER-GPS, το οποίο θα χρεώνεται ο οδηγός του με κατάθεση εγγύησης και την υποχρέωση της παράδοσής του στον προορισμό, είτε αυτό είναι εσωτερικό τελωνείο είτε τελωνείο εξόδου, για να του επιστραφεί η εγγύηση.

  Πέραν του ελέγχου ολοκλήρωσης του δρομολογίουμ θα ελέγχεται μέσω του Κέντρου Επιχειρησιακού Θαλάμου η πορεία του οχήματος, η τυχόν εκτροπή του από τη φυσιολογική διαδρομή κ.λπ., ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα να παρέχονται πληροφορίες -μέσω διαλειτουργικότητας- μέσω των σταθμών διοδίων που θα μεταδίδουν επίσης εικόνα διελεύσεων των φορτηγών.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ