Τετάρτη 22.09.2021
More

  Μέχρι 10 Ιουνίου τα δικαιολογητικά για τις εξετάσεις των φαρμακοποιών

  Μέχρι την Τετάρτη θα γίνεται η κατάθεση δικαιολογητικών για τις εξετάσεις φαρμακοποιών

  Σύμφωνα με  σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, η τελευταία προθεσμία κατάθεσης των  δικαιολογητικών των υποψηφίων Φαρμακοποιών για τις Εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου Ιουνίου στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Μακεδονίας 8, Αθήνα) είναι η Τετάρτη 10 Ιουνίου. Ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι η Τετάρτη 15 Ιουνίου.

  Αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες καθώς και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα:

  1)   Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Ιωαννίνων –  Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26510-87130

  2) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Άρτας  –  Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26813-63515

  3) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Θεσπρωτίας  –  Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26653-60186 & 60184

  4) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Πρέβεζας –  Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26823-62113& 62112

  5) Υπουργείο Υγείας, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας Εκτελεστική Επιτροπή, Δ/νση  Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Διοικητικής – Γραμματειακής Υποστήριξης, κ. Β. Ζαχαράκης: 210-8208791, ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40 ΑΘΗΝΑ)

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ