Τετάρτη 29.05.2024
More

  Δράσεις ανάδειξης του Γεωπάρκου Βίκου- Αώου

  Την Δευτέρα 29 Ιουνίου στα γραφεία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. έγινε η συνεδρίαση της  Επιστημονικής- Συντονιστικής Επιτροπής του Γεωπάρκου Βίκου- Αώου όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

  Η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους τόσο της Περιφέρειας Ηπείρου και  της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. όσο και των Δήμων Ζαγορίου και Κόνιτσας, καθώς  και της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ). Μετά τη συγκρότηση της επιτροπής σε σώμα και την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου έγινε ο απολογισμός των δράσεων για το Γεωπάρκο κατά το 2019, και ακολούθησε ο προγραμματισμός των δράσεων της προγραμματικής σύμβασης για την περίοδο 2020-2021, καθώς και άλλων προγραμμάτων (Interreg, CLLD Leader, Erasmus+), ενώ συζητήθηκε διεξοδικά η έμπρακτη συμμετοχή των δύο Δήμων του Γεωπάρκου στις μελλοντικές δράσεις.

  Το σχέδιο δράσης του Γεωπάρκου για την περίοδο 2020-21 περιλαμβάνει ποικίλες ενέργειες σε διακριτές θεματικές ενότητες, όπως:  εκπαίδευση, ανάδειξη, προβολή, ενημέρωση, γεω- διατήρηση, δικτύωση, καθώς και ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν τα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO.

  Η καταγραφή νέων γεωτόπων και γεωδιαδρομών, η ανάπτυξη περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού πακέτου ειδικά διαμορφωμένου για τις ανάγκες της γεω-εκπαίδευσης, η δημιουργία της πρώτης γενιάς γεω-ξεναγών καθώς και φίλων-εθελοντών του Γεωπάρκου και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η ανανέωση των ερμηνευτικών θεματικών διαδρομών, η ανάπτυξη εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα για την ξενάγηση των επισκεπτών στο Γεωπάρκο και η εγκατάσταση συστήματος καταμέτρησης επισκεπτών σε καθορισμένες θέσεις αυξημένης επισκεψιμότητας, είναι μερικά από τα πεδία που ήδη υλοποιούνται ή αναμένεται να υλοποιηθούν στα επόμενα δύο χρόνια. Επιπλέον έχει ήδη καθοριστεί ή προωθείται  η συνεργασία με άλλους φορείς, όπως το Φυσικό Πάρκο Sauerland Rothaargebirge στην Γερμανία, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Πράγας, το Γεωπάρκο Χελμού Βουραϊκού και τα υπόλοιπα γεωπάρκα της Ελλάδας.

  Στήριγμα στις βασικές δράσεις του Γεωπάρκου παρέχει η Περιφέρεια Ηπείρου μέσω της προγραμματικής σύμβασης (2019-2023), ενώ παράλληλα αξιοποιούνται προς όφελος του Γεωπάρκου προγράμματα.

  Συμπληρωματικά των χρηματοδοτικών εργαλείων στη συνεδρίαση αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δήμων Ζαγορίου και Κόνιτσας με την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. για την υλοποίηση δράσεων σχετικά με την προβολή του Γεωπάρκου και την λειτουργία δομών ενημέρωσης στους δύο Δήμους.

  Όλες οι δράσεις στοχεύουν στην ολιστική λειτουργία του Γεωπάρκου, στην προβολή μιας ήδη αναγνωρισμένης και ενταγμένης πλέον στους καταλόγους της UNESCO περιοχής, στην ανάδειξη και εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στο γίγνεσθαι του Γεωπάρκου και γενικότερα στη δημιουργία κατάλληλων υποδομών και αποτελεσματικών εργαλείων, καθώς και στην ευρύτερη αναγνώρισή του, όχι μόνον σε παγκόσμιο (UNESCO) αλλά και σε επίπεδο χώρας

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ