Τρίτη 11.08.2020
More

  Έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Κώστας Κόμης

  Έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κώστας Κόμης.

  Είχε γεννηθεί το 1953 στη Σκάλα Μεσσηνίας και διακρίθηκε για την ακαδημαϊκή του πορεία, αλλά και για την ερευνητική του δραστηριότητα ιδιαίτερα στα αρχειακά τεκμήρια σε θέματα οικονομίας, δημογραφίας, υγείας κα.

  Συγγραφέας ενός πλούσιου έργου που άνοιξε νέους επιστημονικούς δρόμους, αλλά και αγαπητός από τους φοιτητές και τους συναδέλφους του, είχε επίσης ενεργό κοινωνικό ρόλο και παρουσία.

  Στοιχεία του βιογραφικού του έχουν ως εξής:

  1) Διδακτορική διατριβή στην Ιστορία (Πανεπ. Paris I, 1991).
  2) Μεταπτυχιακό DEA στη Ιστορία (Πανεπ. Paris I, 1984).
  3) Μεταπτυχιακό DEA στη Γεωγραφία-Χωροταξία (Πανεπ. Paris X, 1983)
  4) Πάντειος Ανωτάτη Σχόλη Πολιτικών Επιστημών (πτυχίο πολιτικού
  Τμήματος, 1980).
  5) Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος,
  1979).
  6) Ανώτερη Σχολή Στατιστικής (δίπλωμα, 1975, Βιομηχανική Σχολή
  Πειραιώς)

  Εργασιακή Εμπειρία

  – Διευθυντής του Τομέα Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων του Τμήματος
  Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2007 – 2015)
  – Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο
  Ιωαννίνων. – Διδασκαλία στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
  Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. – Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
  Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα μαθήματα
  «Οικονομία και δημογραφία το Νεοελληνικό παράδειγμα» και
  «Κοινωνικές δομές και συλλογικές συμπεριφορές: τα όρια ερμηνείας
  των πηγών». – Από το 2004 έως 2013 διδασκαλία, ανάλογα με το πρόγραμμα
  σεμιναρίων, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική
  Δημογραφία» του Ιόνιου Πανεπιστημίου της Κέρκυρας και με θέμα
  «Δημογραφικές όψεις στον Βενετοκρατούμενο χώρο (18ος αιώνας)». – Εποπτεία σε διατριβές και διπλωματικές εργασίες.
  – Έρευνα σε αρχεία και βιβλιοθήκες της Ευρώπης και της Ελλάδας, από
  το 1984 έως και σήμερα.

  Δημοσιεύσεις

  -Ιστορία και ιστορικά τεκμήρια. Παραδείγματα από τον ελλαδικό χώρο
  στους νεότερους χρόνους [16ος-20ός αιώνας], εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
  2017
  -Κοινωνικές δομές και Συλλογικές συμπεριφορές: όροι και όρια ερμηνείας
  των ιστορικών πηγών, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2015
  -Πολιτικοστρατιωτικές αναταραχές και πληθυσμιακές μετακινήσεις. Ο
  ελληνικός 19ος αιώνας και το 1821, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2014. -Η Λέπρα στον ελλαδικό χώρο. Ιστορία και ιστορικά τεκμήρια (19ος – 20ός
  αιώνας), εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2014.
  -Σύναμμα. Κοινωνικές Δομές και όψεις του Νεοελληνικού Χώρου: Πόλεις,
  Πληθυσμιακές μετακινήσεις, Μηχανισμοί κυριαρχίας και άλλα σχετικά
  ζητήματα, Πανεπ. Ιωαννίνων 2007.
  -Χολέρα και Λοιμοκαθαρτήρια (19ος-20ός αιώνας). Το παράδειγμα της
  Σαμιοπούλας, Πανεπ. Ιωαννίνων 2005.
  -Νησιωτικά. Πληθυσμιακές μετακινήσεις, δημογραφικές ανακατατάξεις και
  οικονομικές διαμορφώσεις. Από την οθωμανική περίοδο στον 20ό αιώνα,
  Πανεπ. Ιωαννίνων 2004.
  -Ιστορική δημογραφία του νεοελληνικού χώρου. Πηγές (19ος αιώνας),
  Πανεπ. Ιωαννίνων 2002.
  -Δημογραφικές όψεις του ελληνικού νοικοκυριού. Δύο παραδείγματα από την Ήπειρο (18ος-19ος αιώνας), Πανεπ. Ιωαννίνων 2000.
  -Δημογραφικές όψεις της Πρέβεζας 16ος-18ος αιώνας, Πανεπ. Ιωαννίνων
  1999.
  -Ιστορικοδημογραφικά. Μελέτες Ιστορίας και Ιστορικής δημογραφίας του
  ελληνικού χώρου, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1999.
  -Τσιγγάνοι: Ιστορία, Δημογραφία, Πολιτισμός, εκδόσεις Ελληνικά
  Γράμματα, Αθήνα 1998.
  -Βενετικά κατάστιχα Μάνης-Μπαρδούνιας (αρχές 18ου αιώνα). Τεκμήρια
  οικονομίας και ιστορικής δημογραφίας, εκδόσεις εκδόσεις Ελληνικά
  Γράμματα, Αθήνα 1998. -Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης 15ος -19ος αιώνας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1995.
  -«Ερωτήματα γύρω από τη λέπρα: προσεγγίσεις με επίκεντρο ένα τεκμήριο από τη Σάμο (1900)», Λαϊκή Ιατρική και Ιατρική Επιστήμη, Σχέσεις
  Αμφίδρομες. Πρακτικά Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα, 7- 11 Μαρτίου 2012, Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας
  Αθηνών και Ιστορικό Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος
  Εθνικής Τραπέζης, επιμέλεια ύλης και επιστημονική επιμέλεια Κυριακή
  Χρυσού-Καρατζά, τόμ. Β΄, Αθήνα 2018, 401-415.
  -«Τo έσχατο ταξίδι ενός Σιφνιού αγγειοπλάστη της Μεσσηνίας: Ιωάννης
  Μιχαήλ Κόμης (1923-2017)», εφημ. Σιφναϊκά Νέα, Αθήνα Δεκέμβριος
  2017, σ. 3 και εφημ. Θάρρος, Καλαμάτα 9 Ιανουαρίου 2018, σ. 23.
  -[σε συνεργασία με τον Νικόλαο Αναστασόπουλο], «Διαθήκες
  προερχόμενες από την Καρδιανή Τήνου (18ος-19ος αιώνες)», Ministerium
  Historiae. Τιμή στον π. Μάρκο Φώσκολο, επιμ. Κώστας Α. Δανούσης- Κώστας Γ. Τσικνάκης, Δήμος Τήνου, Τήνος 2017, σ. 247-290.
  -«Εllis Island (1892-1954): μια μισάνοικτη πύλη προς τη Δύση», Από την
  Άπειρο χώρα στην Μεγάλη΄Ηπειρο. Ηπειρώτες ακολουθώντας την
  υπερπόντια μετανάστευση προς τις ΗΠΑ. Τέλος του 19ου αιώνα έως τον
  Μεσοπόλεμο, επιμ. Κατερίνη Λιάμπη-Νικόλαος Κατσικούδης-Νικόλαος
  Αναστασόπουλος, Ιωάννινα 2016, σ. 93-102.
  -«”Δημήτριος Κολιός, Η δημογραφική εξέλιξη της Φιλιππιάδας (1913-2001,
  Φιλιππιάδα 2015”. Ένα ιστορικοδημογραφικό παράδειγμα από την
  Ήπειρο», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, Ιωάννινα 2016, σ. 461-463.
  -«Η λέπρα στη Σάμο (19ος – 20ός αιώνας)», Πρακτικά Συνεδρίου “Από την
  Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος. Η ενσωμάτωση της Σάμου στην
  Ελλάδα”, Σάμος 2-4/11/2012, Σάμος 2014, σ. 233-266.
  – [σε συνεργασία με τον Βαγγέλη Τόλη], «Από την ελληνική ενδοχώρα
  στο Αρχιπέλαγος: Ηπειρώτες και Αγραφιώτες εγκατεστημένοι στην
  Ερμούπολη (1821-1945)», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, Ιωάννινα 2013, σ.
  319-391.
  -«Εγκαταστάσεις Σιφνίων στον ελλαδικό χώρο: Σάμος, Πειραιάς, Αίγινα,
  Μύκονος (19ος – αρχές 20ού αιώνα)», Δ’ Διεθνές Σιφναϊκό Συμπόσιο, Σίφνος
  27-30/6/2002, Αθήνα 2013, σ. 251-270.
  – [σε συνεργασία με τον Βαγγέλη Τόλη], «Από την Ήπειρο στο
  Αρχιπέλαγος. Ηπειρώτες εγκατεστημένοι στην Ερμούπολη (1821-1912)»,
  Πρακτικά Α΄ Πανηπειρωτικού Συνεδρίου “Ιστορία-Λογιοσύνη: Η Ήπειρος
  και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913” Ιωάννινα 28/2-3/3 2013, τόμ.
  Β’, Ιωάννινα 2015, σ. 675-687.
  -«Λεπρός και κομμουνιστής: δυο φορές “λεπρός”», Επιστημονική Ημερίδα
  “Διερευνώντας τις Κοινωνικές Σχέσεις με Όρους Υγείας και Ασθένειας. Η
  κοινωνική Ιστορία της Ιατρικής ως Ερευνητικό Πεδίο”, Αθήνα 28/9/2011,
  Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπ. Αιγαίου/Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και
  Θεωρίας της Επιστήμης Πανεπ. Αθηνών/Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  Πανεπ. Ιωαννίνων/Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπ. Κρήτης, επιμ. Λήδα
  Παπαστεφανάκη-Μανόλης Τζανάκης-Σεβαστή Τρουμπέτα, Πανεπιστήμιο
  Κρήτης 2013, σ. 153-179 [http://elocus.lib.uoc.gr/dlib/9/f/0/metadata- dlib-1387190108-85492-30497. tkl].
  -«Σιφναϊκή κοινότητα Ερμούπολης (1821-1940)», Β’ Διεθνές Σιφναϊκό
  Συμπόσιο, Σίφνος 27-30/6/2002, τόμ. Β’, Αθήνα 2005, σ. 413-432.
  -«Από τη γεωγραφία στην ιστορική δημογραφία (19ος-20ός αιώνας)»,
  Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας «Ιστοριογραφία της νεότερης
  και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002», Αθήνα 29/10-3/11/2002, ΚΝΕ/ΕΙΕ,
  τόμ. Β΄, Αθήνα 2004, σ. 17-30.
  -«Μάνη: χώρος και οικιστικό δίκτυο», Μανιάτικοι οικισμοί, Υπουργείο
  Πολιτισμού, Δίκτυο Μουσείων Μάνης, Αθήνα 2004, σ. 16-25 και στα
  αγγλικά «Mani: the region and the settlement network», Settlements of
  Mani, Hellenic Ministry of Culture, Network of Mani Museums, Athens
  2004, σ. 17-25. -«Demographic aspects of the greek household: the case of Preveza (18th century)», The History of the Family, τόμ. 9 (2004), σ. 287-298.
  -«Πληθυσμιακές μετακινήσεις στη Λευκάδα. Διαπιστώσεις και υποθέσεις με
  βάση ένα τεκμήριο του 19ου αιώνα», Ζ’ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα 26-30
  Μαῒου 2002, τόμ. Β’, Δεύτερο τμήμα, Αθήνα 2004, σ. 371-388. –
  «Προσφυγικές μετακινήσεις, πολεμικές καταστροφές και νέες
  εγκαταστάσεις», Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου
  Ελληνισμού, 1770-2000, τόμ. 3, Αθήνα 2003, σ. 235-244.
  -«Σάμιοι εγκαταστημένοι στον Πειραιά (1834-1912)», Η Σάμος στα
  νεότερα χρόνια 17ος-20ός αιώνας, Αθήνα 2002, σ. 129-149.
  -«Δημογραφικές όψεις της Σίφνου: από την οθωμανική περίοδο στην
  εποχή του Καποδίστρια», Α’ Διεθνές Σιφναϊκό Συμπόσιο, Σίφνος 25- 28/6/1998, τόμ. Β’, Αθήνα 2001, σ. 337-342.
  -«Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της Πρέβεζας (18ος αι.)», Μνήμων, τόμ.
  19(1997), σ. 143-160. -«Ο πληθυσμός της Πρέβεζας το 17ο και 18ο αιώνα», Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 31, Ιωάννινα 1994, σ. 165-178.
  -«Πληθυσμιακές μετακινήσεις με αφετηρία το 1821: το παράδειγμα της
  Σάμου», Τα Ιστορικά, τόμ.13(1996), σ. 157-176.
  -«Η διαδικασία δημογραφικής ανάπτυξης μιας μικρής πόλης: Επτανήσιοι και
  άλλοι έποικοι στην Πρέβεζα (18ος αιώνας), Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου
  Επτανησιακού Πολιτισμού, Αθήνα 1996, σ. 211-255.
  -«Τα πολιτικά γεγονότα, η οικονομία και η κοινωνία της Σάμου στη
  δεκαετία του 1830. Με βάση ένα γαλλικό υπόμνημα της 15ης Ιαν. 1834»,
  Ίστωρ, τχ.7(1994), σ. 29-42.
  -«Μανιάτες πειρατές στη Σίφνο (1750)», Λακωνικαί Σπουδαί, τόμ. 12,
  Αθήναι 1994, σ. 473-474. -«Ο πληθυσμός της Πρέβεζας το 17ο και 18ο αιώνα», Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 31, Ιωάννινα 1994, σ. 165-178.
  -«Μετανάστευση Σαμίων στην Εύβοια (1834)», Σαμιακές Μελέτες,
  τόμ.1(1993-1994), σ. 81-96.
  -«Ο κατ’ αποκοπήν φόρος της Μάνης , 17ος-18ος αι.», Τα Ιστορικά, τόμ. 9,
  τχ. 16, Ιούν. 1992, σ. 23-40.
  -«Πληθυσμός και οικισμοί της Σάμου κατά την οθωμανική περίοδο»,
  Πρακτικά Συνεδρίου «Ο Γ. Κλεάνθης και η εποχή του», Καρλόβασι 27-29
  Απρ. 1990, Σάμος 1991, σ. 225-230.
  -«Πληροφορίες για τη Μάνη (1786) από ανώνυμο γαλλικό υπόμνημα»,
  Λακωνικαί Σπουδαί, τόμ. 10, Αθήναι 1990, σ. 216-227.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  Θετική στον κορωνοϊό, γυναίκα στα Ιωάννινα

  Ένα θετικό κρούσμα στα Γιάννενα ανακοίνωσε το απόγευμα ο ΕΟΔΥ, σε σύνολο 196 κρουσμάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

  Προγραμματική για τα Νηπιαγωγεία στο παλιό Χατζηκώστα

  Την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την ανέγερση των σχολικών μονάδων στο χώρο του παλιού Χατζηκώστα ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή

  Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ ζητά η Ελλάδα

  Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια με αφορμή τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την τουρκική προκλητικότητα.

  Η προσπάθεια της ελληνικής Green Cola να γίνει παγκόσμια

  Η Green Cola βρίσκεται στα ράφια μεγάλων αλυσίδων λιανικής στη Νέα Αγγλία και την Πολιτεία του Τέξας

  Ρωσία: Εγκρίθηκε το πρώτο εμβόλιο για τον κορωνοϊό -Εμβολιάστηκε η κόρη του Πούτιν

  Το πρώτο εμβόλιο για τον κορωνοϊό ενέκρινε το υπουργείο Υγείας της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  Covid 19- Τελικά τι κάνουμε; Ένα κείμενο γροθιά στο στομάχι από τον διευθυντή ΤΕΠ του ΠΓΝΙ

  Ανάρτηση του Διευθυντή Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Αθ. Κιτσάκου, στο προσωπικό του προφίλ στο facebook σχετικά με τον κορωνοϊό.

  Σενάρια για απαγόρευση της κυκλοφορίας από Τετάρτη

  Στην καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών προσανατολίζεται η κυβέρνηση, ακολουθώντας το πρότυπο της Ισπανίας.

  «Έφυγε» από τη ζωή ο Θεόδωρος Νιτσιάκος

  Οδύνη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του επιχειρηματία Θεόδωρου Νιτσιάκου, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από οικείους του και μεταφέρθηκε με όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κόνιτσας.

  Ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού μεταφέρεται στα Ιωάννινα

  Στα Γιάννενα φτάνει ύποπτο κρούσμα του κορωνοϊού. Έχει σημάνει συναγερμός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και είναι σε ετοιμότητα η μονάδα Λοιμωδών.

  Ανακοίνωση του ΠΓΝΙ για τον κορωνοϊό

  Ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για τον κορωνοϊό.