Τρίτη 30.05.2023
More

  Ψηφιακοί υδρομετρητές και σύστημα τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης ΔΕΥΑΙ

  Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας

  Υπεγράφη η σύμβαση, μεταξύ της ΔΕΥΑΙ και της αναδόχου Εταιρείας, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης ΔΕΥΑΙ».

  Το έργο, ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2017-2021 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης) αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την τηλεπαρακολούθηση των υποδομών ύδρευσης της ΔΕΥΑΙ (δίκτυα, δεξαμενές, αντλιοστάσια) στον πυκνοδομημένο πολεοδομικό ιστό του Δήμου.

  Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί δίκτυο τηλεμετρίας, ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος των διαρροών του δικτύου ύδρευσης. Με την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης, στις εξόδους των κύριων δεξαμενών του Δήμου, αλλά και σε κομβικά σημεία του εσωτερικού δικτύου, θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και θα επιτρέπεται ο άμεσος έλεγχος βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

  Στα πλαίσια του έργου, θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 68 εγκαταστάσεις Σταθμών Ελέγχου (δικτύου, δεξαμενών, υπολειμματικού χλωρίου, ρύθμισης πίεσης κ.ά.) και μετά την εγκατάσταση, θα υπάρξει δίμηνη δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΙ στη λειτουργία του συστήματος.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ