Σάββατο 13.07.2024
More

  Στο συνέδριο των «100 Έξυπνων Πόλεων» ο Δήμος Ιωαννιτών 

  Ο Δήμος Ιωαννιτών, μαζί με άλλους ελληνικούς δήμους, συμμετείχε στο διήμερο συνέδριο που αφορούσε στην ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας των «100 Έξυπνων Πόλεων» και διεξήχθη στη Βαρκελώνη.  

  Οι εργασίες του συνεδρίου επικεντρώθηκαν σε δύο βασικές ενότητες: 

  Α) Τη σημασία των «Local Green Deals» που θα έχουν σαν στόχο την εφαρμογή της πράσινης μετάβασης μέσα στο τοπικό οικοσύστημα κάθε πόλης και την επιλογή δράσεων με προστιθέμενή αξία για τον μετασχηματισμό των πόλεων στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης. 

  Β) Την ανάλυση ζητημάτων που αφορούν την αμεσότερη και ουσιαστικότερη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους Δήμους, τον διαμοιρασμό και αξιοποίηση της όποιας πληροφορίας παράγεται μέσα στο δίκτυο των πόλεων καθώς και την άμεση παροχή χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων δράσεων 

  Αναλυτικότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο: 

  https://www.intelligentcitieschallenge.eu/news/intelligent-cities-challenge-mayors-forum-wrap  

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ