Τετάρτη 24.04.2024
More

  120 δόσεις για οφειλές που δημιουργήθηκαν από καταπτώσεις εγγυήσεων

  Από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

  Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα κοινοποιεί σε παλαιούς οφειλέτες της, την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης (νόμος 4738/2020 ΦΕΚ 207 Α / 2020 άρθρο 293) για την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών μέχρι 120 δόσεις -με κλιμακούμενο πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

  Η ρύθμιση αφορά οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών πρoσώπων τα οποία χορηγήθηκαν παλαιότερα, με την εγγύηση των προηγούμενων σχημάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, δηλαδή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.

  Τα δάνεια χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Το 2016, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  ΑΕ προχώρησε στην καταβολή προς τις τράπεζες, ποσού της τάξης των 235 εκατ. ευρώ  λόγω κατάπτωσης των χορηγηθεισών εγγυήσεων.

  Σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση ότι, όπως προέβλεπε η απόφαση 2/27764/0025/ 24-04-2015 των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών:

  1. Η Ελληνική Αναπτυξιακή εκπλήρωσε στο ακέραιο την εγγυοδοτική της υποχρέωση προς το τραπεζικό σύστημα, καταβάλλοντας τα ποσά που της αναλογούσαν ως εγγυήτρια.

  2. Η Ελληνική Αναπτυξιακή -όπως ακριβώς προβλέπεται από το νόμο- έστειλε στις αρμόδιες εφορίες, τα ποσά που κατέβαλε προς βεβαίωση, με το ποσό κατάπτωσης της εγγύησης που αντιστοιχεί σε κάθε δανειολήπτη.

  Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την εποχή στην ελληνική Οικονομία, αρκετοί -όχι όλοι- χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, αφού εισέπραξαν τις εγγυήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ, προχώρησαν σε ρυθμίσεις του υπολοίπου της οφειλής του μη εγγυημένου κεφαλαίου.

  Παρέμεινε ωστόσο ανοικτή η εκκρεμότητα του εγγυημένου κεφαλαίου (ποσοστό έως 80% του δανείου) που καταβλήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή ( ΕΤΕΑΝ και ΤΕΜΠΜΕ) και κατόπιν βεβαιώθηκε στις εφορίες σε βάρος του δανειολήπτη.

  Η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και τις ειδικές συνθήκες της εποχής αποφάσισε να ρυθμίσει ευνοϊκά αυτές τις οφειλές.

  Ποιες οφειλές ρυθμίζονται

  Ρυθμίζονται οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών πρoσώπων τα οποία χορηγήθηκαν με βάση εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου ή με υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης της εταιρείας Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα AE (πρώην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ) ή της εταιρείας Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑE (TΕΜΠΜΕ ΑΕ) και τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019 .

   Το νέο καθεστώς

  Οι καταπτώσεις μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις κατόπιν αίτησης του οφειλέτη εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση.

  Οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμίζονται με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως εξής:

  1. Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

  2. Από 2 έως και 4 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 95%.

  3. Από 5 έως και 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 85%.

  4. Από 13 έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.

  5. Από 25 έως και 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.

  6. Από 37 έως και 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%.

  7. Από 49 έως και 60μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%.

  8. Από 61 έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 20%.

  9. Από 73 έως και 96 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 15%.

  10. Από 97 έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 10%.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ