Κυριακή 11.04.2021
More

  Επιστρεπτέα 6: Στα 550 εκατ. ανέβηκε το κονδύλι -Εως 16 Μαρτίου οι αιτήσεις

  Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

  Μέσα στην ημέρα αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για τη δεύτερη φάση της Επιστρεπτέας 6, όπου οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που πληρούν τα κριτήρια θα πρέπει να αποδεχθούν τα ποσά που τους αναλογούν.

  Ως κριτήρια για το φιλτράρισμα λειτούργησαν η πτώση τζίρου κατά 20% τον Ιανουάριο, ο ελάχιστος τζίρος των 200 ευρώ, αλλά και η υποχρέωση να μην είχαν αύξηση τζίρου συνολικά το 2020 οι ενδιαφερόμενοι. Υπολογίζεται ότι οι τελικοί δικαιούχοι ανέρχονται σε 250.000-300.000.

  Πώς διαμορφώνονται τα ελάχιστα ποσά

  Για τις κλειστές επιχειρήσεις τα ελάχιστα ποσά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:
  αα) 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021,

  ββ) 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 1 έως 5 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021,

  γγ) τέσσερις χιλιάδες 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των 5 εργαζομένων και έως 20 εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021,

  δδ) 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των 20 εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021.

  Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση που προκύπτει δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 500 ευρώ.

  Η ενίσχυση που προκύπτει δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση που προκύπτει δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ.

  Εγνατία Οδός

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ