Παρασκευή 31.03.2023
More

  Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις κληρονομιάς – Ποιες εξαιρούνται

  Ξεκίνησε χθες η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων του φόρου κληρονομιάς. Οι κληρονόμοι δεν χρειάζεται πλέον να στήνονται στις ουρές της εφορίας. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μπορούν να ολοκληρώνουν τη διαδικασία σε λίγα λεπτά. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις για τις οποίες οι υπόχρεοι θα πρέπει να μεταβούν στην εφορία, όπως για παράδειγμα όταν η κληρονομιά αφορά ακίνητο το οποίο είναι εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών.

  Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, οι δηλώσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY (http//myproperty.aade.gov.gr), για θανάτους από 1/1/2022 και μετά. Συγκεκριμένα, οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις ακόλουθες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς:


  α)
   Αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, εφόσον δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί άλλη δήλωση σε έντυπη μορφή, κινητών περιουσιακών στοιχείων (ενδεικτικά χρημάτων, αυτοκινήτων, εταιρικών μεριδίων, εισηγμένων ή μη μετοχών, απαιτήσεων, έργων τέχνης κ.λπ.) και ακινήτων τα οποία έχουν αντικειμενική αξία.

  β) Τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες) με τις οποίες είτε δηλώνονται νέα περιουσιακά στοιχεία είτε τροποποιούνται τα ήδη δηλωθέντα, εφόσον η αρχική δήλωση (για θανάτους από 1/1/2022) έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής αυτής.

  Δηλώσεις που αφορούν λοιπές περιπτώσεις επιβολής φόρου κληρονομιάς εξακολουθούν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου», είτε στην εφορία.

  Ενδεικτικά σε έντυπη μορφή υποβάλλονται:

  α) Κάθε τροποποιητική δήλωση (είτε για νέο περιουσιακό στοιχείο είτε για ήδη δηλωθέν), εφόσον έχει ήδη υποβληθεί σε έντυπη μορφή άλλη δήλωση φόρου κληρονομιάς.

  β) Οι δηλώσεις που αφορούν ακίνητα τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

  γ) Οι δηλώσεις με αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία, στην περίπτωση που δεν διασφαλίζεται η πληρωμή του φόρου από την περιουσία του υπόχρεου κληρονόμου, ο φορολογούμενος παρέχει ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις.

  Σημειώνεται ότι οι αρχικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς υποβάλλονται προαιρετικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myPROPERTY από χθες 2 Νοεμβρίου, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς θα μπορούν να υποβληθούν προαιρετικά από 1/12/2022. Ωστόσο, από την 1/1/2023 καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.

  • Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης κληρονομιάς.

  Η δήλωση κληρονομιάς για κινητά περιουσιακά στοιχεία, εφόσον δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής αυτής, υποβάλλεται από τον υπόχρεο με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών Taxisnet.

  Δηλώσεις κληρονομιάς για κινητά περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα εντός αντικειμενικού συστήματος με τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής συμπληρώνονται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη της αποδοχής και υποβάλλονται από τον υπόχρεο με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών Taxisnet.

  Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης.

  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής της δήλωσης κληρονομιάς, λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.

  • Προσδιορισμός του φόρου κληρονομιάς και διαχείριση εκκρεμών δηλώσεων.

  Με την υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς εκδίδεται ο αναλογών φόρος που κοινοποιείται στον υπόχρεο καθώς και η ταυτότητα οφειλής. Εφόσον συντάσσεται πράξη αποδοχής κληρονομιάς ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία αυτής και να την επισυνάψει στην εφαρμογή myPROPERTY εντός 15 εργάσιμων ημερών.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ