Τετάρτη 22.09.2021
More

  Το υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων

  Για τα έτη 2022 έως 2025

  Τον προγραμματισμό προσλήψεων της περιόδου 2022 – 2025 ετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε προς όλα τα υπουργεία, τους κρατικούς οργανισμούς και τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού.

  Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών θα συγκεντρώσουν το προσεχές διάστημα το τετραετές πλάνο ανθρώπινου δυναμικού κάθε φορέα (αποχωρήσεις – προσλήψεις) ώστε στην συνέχεια να συντάξει τον τελικό προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης για το διάστημα 2022 – 2025.

  Το τελικό σχέδιο θα υποβληθεί στο υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να αξιολογηθεί ως προς τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και στην συνέχεια θα ενταχθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

  Η συγκέντρωση όλων των σχεδίων θα γίνει μέσω ψηφιακής εφαρμογής που έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και η χρήση της αφορά τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Ανεξάρτητες Αρχές και τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού συμπεριλαμβανομένων των εποπτευομένων φορέων τους.

  Δείτε εδώ αναλυτικά

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ