Πέμπτη 23.03.2023
More

  Τα Ελληνικά Περιοδικά του 19ου αι. στην επιστημονική έρευνα

  Με αφορμή την έκδοση του έργου: Μάρθα Καρπόζηλου, Τα ελληνικά περιοδικά του 19ου αιώνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2022 (τ. Α΄-Β΄)

  Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

  Τρίτη 14 ‒ Τετάρτη 15 Μαρτίου

  Τρίτη 14 Μαρτίου

  17.30-19.00: Έναρξη ‒ Χαιρετισμοί ‒ Παρουσίαση του Έργου

  Συντονισμός:

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Καλτσογιάννη, Διευθύντρια του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

  Δρ. Αριέττα Παπαϊωάννου, Διευθύνουσα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  18.00-18.20: Δημήτριος Ζαζάς, «“Σχεδιάζοντας” τυπογραφικά τα Ελληνικά Περιοδικά του 19ου αιώνα».

  18.20-18.50: Λάμπρος Βαρελάς, «Τα Ελληνικά Περιοδικά του 19ου αιώνα».

  Σύνδεσμος σύνδεσης για την εναρκτήρια Συνεδρία: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6822d5517e1e4abaa667cd10c8098149%40thread.tacv2/1678192874915?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22e464eac5-b81d-4975-999d-5945877e8785%22%7d

  19.00: Εγκαίνια Έκθεσης Περιοδικών του 19ου αιώνα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Τετάρτη 15 Μαρτίου

  Α΄ Συνεδρία

  Συντονισμός: Ομότιμος Καθηγητής Γιάννης Κ. Μαυρομάτης

  10.00-10.20: Βασίλειος Παππάς, «Ελληνικές μεταφράσεις λατινικής ποίησης στον ελληνικό περιοδικό Τύπο του 19ου αιώνα».

  10.20-10.40: Δημήτριος Σ. Γεωργακόπουλος, «Οι πρώτες εκδόσεις ηπειρωτικών μεσαιωνικών κειμένων σε περιοδικά του 19ου αιώνα».

  10.40-11.00: Αγγέλα Γιώτη, «Κριτικά κείμενα σε περιοδικά του 19ου αιώνα: δυσκολίες και διαδρομές της έρευνας για την ανάπτυξη της λογοτεχνικής κριτικής».

  11.00-11.20: Συζήτηση.

  11.20-11.50: Διάλειμμα.

  Β΄ Συνεδρία

  Συντονισμός: Καθηγητής Αλέξανδρος Αλεξάκης

  11.50-12.10: Κώστας Καραβίδας, «“Πού εγυμνάσθη την φιλολογίαν;” Ο Γρηγόριος Παλαιολόγος και ο Τύπος (1830-1837): από τον αγροτικό εκσυγχρονισμό στην αφηγηματική πεζογραφία».

  12.10-12.30: Αντιγόνη Σαμίου, «Η παρουσία της μεταφρασμένης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας στα ελληνικά περιοδικά του 19ου αιώνα».

  12.30-12.50: Δημήτριος Κότσικας, «Ο Νικόλαος Γ. Δόσιος και τα ελληνικά περιοδικά του 19ου αιώνα».

  12.50-13.10: Συζήτηση.

  Γ΄ Συνεδρία

  Συντονισμός: Καθηγήτρια Αθηνά Βογιατζόγλου

  13.10- 13.30: Στέλλα Μιχαήλ, «Το περιοδικό Η Τέχνη (1898-1899) και ο συμβολισμός. Μια επανεκτίμηση».

  13.30-13.50: Παναγιώτης Ελ Γκεντί, «Η λογοτεχνία στην Ερμούπολη των ρομαντικών χρόνων: τα περιοδικά».

  13.50-14.10: Αριέττα Παπαϊωάννου ‒ Ελένη Γκαλίτσιου, «Η ψηφιακή διαχείριση παλαιότυπων περιοδικών εκδόσεων: η συλλογή περιοδικών του 19ου αιώνα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

  14.10-14.30: Ανακεφαλαίωση της Επιστημονικής Συνάντησης από την Καθηγήτρια Αθηνά Βογιατζόγλου.

  Ομιλητές

  • Λάμπρος Βαρελάς, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Δημήτριος Σ. Γεωργακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Αγγέλα Γιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Παναγιώτης Ελ Γκεντί, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Ελένη Γκαλίτσιου, ΕΤΕΠ, Υπεύθυνη Συλλογής Σπανίου Υλικού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Δημήτριος Ζαζάς, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εκδόσεων και Εκτυπώσεων της Βουλής των Ελλήνων.
  • Κώστας Καραβίδας, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Δημήτριος Κότσικας, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Στέλλα Μιχαήλ, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Αριέττα Παπαϊωάννου, Διευθύνουσα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Βασίλειος Παππάς, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Αντιγόνη Σαμίου, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

   

  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Α. Γιώτη – Δ.Σ. Γεωργακόπουλος – Ι. Ματσούλη

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ