Κυριακή 11.04.2021
More

  Στη Βουλή ρύθμιση για παίγνια, επιταγές, ΚΤΕΛ και τέλη πούλμαν

  Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών θέλει να ρυθμίσει μία σειρά από εκκρεμή ζητήματα.

  Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή την Τετάρτη το Υπουργείο Οικονομικών θέλει να ρυθμίσει μία σειρά από εκκρεμή ζητήματα.

  Κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας».

   Στην τροπολογία περιλαμβάνονται:

  – Η αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και για τον μήνα Μάρτιο

  – Η μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία

  – Η συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών μεταφορών

  – Η παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια.

  Εγνατία Οδός

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ