Παρασκευή 31.03.2023
More

  ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -Ευκαιρία για νέα «έξυπνα» έργα ύδρευσης

  Ένα νέο πρόγραμμα έβγαλε «στον αέρα» το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Ένα νέο πρόγραμμα στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» έβγαλε «στον αέρα» το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, επικεντρώνεται σε δράσεις σχετικές με την ύδρευση, ενώ η χρηματοδοτούμενη (δηλαδή η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται στα 95 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

  Το πρόγραμμα που απευθύνεται σε ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, καθώς και σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) αφορά:

  α. Υποδομές παροχής νερού

  β. Τηλεμετρία-Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης

  γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού

  δ. Μονάδες αφαλάτωσης

  Ο προϋπολογισμός ενδεικτικά κατανέμεται κατά υποέργο ως εξής:

  -Υποδομές παροχής νερού 45%

  – Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού 30%

  – Τηλεμετρία-Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης 20%

  -Μονάδες αφαλάτωσης 5%

  Η πρόσκληση, όπως προαναφέρθηκε, αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ και ΔΕΥΑ για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ