Τρίτη 21.09.2021
More

  19 θέσεις ειδικευμένων ιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (πίνακας)

  Προκηρύχθηκαν δεκαεννέα κενές οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

  Με την αριθμ. 3038/09-02-2021 απόφαση προκήρυξης του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, που εκδόθηκε ύστερα από την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 5333/05-02-2021 εγκριτική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Νοσοκομείου μας με ιατρικό προσωπικό, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ιατρικής Υπηρεσίας, ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή περίοδο, προκηρύχθηκαν οι παρακάτω δεκαεννέα (19) κενές οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία:

  Η απόφαση της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.
  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12:00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12:00.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ