Παρασκευή 12.07.2024
More

  Αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής για αρδευτικά και οδικά έργα

  Τους αναδόχους έργων όρισε κατά τη συνεδρίασή της η Περιφερειακή Επιτροπή.

  Ανάδοχος για νέο έργο στον ΤΟΕΒ Μπόιδα-  Μαυρή

  Ένα ακόμη έργο που αφορά τη βελτίωση των αγροτικών υποδομών μπαίνει στην τελική του ευθεία. Πρόκειται για την αντικατάσταση τμήματος χαλύβδινου αγωγού στο δίκτυο άρδευσης αντλιοστασίου Α4 Πριάλας εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα – Μαυρή», προϋπολογισμού € 640.000, για το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ανάδοχο τον Αναστάσιο Τάσιο. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

  Ανάδοχοι για οδικά έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας

  Στη σημερινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή ανέδειξε επίσης τον προσωρινό ανάδοχο για δύο έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας και συγκεκριμένα:

  • «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδικών τμημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 370.000. Ανάδοχος: Κων. Κώστας.
  • «Βελτίωση βατότητας – Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 264.314,52  Ανάδοχος: Κωνσταντίνος Κώστας.

  Αντιπλημμυρικά κ.α. έργα στην Π.Ε. Άρτας

  Αναδόχους για τέσσερα έργα της Π.Ε. Άρτας ανέδειξε στη σημερινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή. Πρόκειται για τα εξής:

  • «Άμεση αντιστήριξη οδού πρόσβασης, επισκευή φορέα και προστασία βάθρων γέφυρας Κομποτίου», προϋπολογισμού 150.000,00 €. Οριστικός ανάδοχος αναδείχτηκε η   «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
  • «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 120.000 Οριστικός. Ανάδοχος η Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.
  • «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού € 140.000, Οριστικός ανάδοχος: ΖΙΩΒΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
  • «Βελτίωση τμήματος 19ης επαρχιακής οδού «Σκοτωμένου» – Γραικικό – Κουκούλια Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 175.000  € . Προσωρινός ανάδοχος: ” Γ.Ν.& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.

  Αντιπλημμυρικά έργα στη Ν. Σελεύκεια

  Από την Π.Ε. εγκρίθηκε η δημοπράτηση των αντιπλημμυρικών έργων στη στη θέση “Γκουμάτσια” Νέα Σελεύκειας Δήμου Ηγουμενίτσας», με προϋπολογισμό 340.000 ευρώ.

  Αποκατάσταση γεφυριού Κλειδωνιάς

  Εργασίες αποκατάστασης του γεφυριού Κλειδωνιάς του Δήμου Κόνιτσας, (το οποίο είναι ενταγμένο στα  πολιτιστικά μνημεία), θα υλοποιηθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου. Το έργο με προϋπολογισμό του έργου 90.000 ευρώ, μετά από σημερινή απόφαση της Π.Ε. θα εκτελέσει ο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ