Παρασκευή 02.06.2023
More

  Γ. ΤΣΙΓΚΡΟΣ -Ολοκληρωμένη πρόταση για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

  Μια ολοκληρωμένη πρόταση στα πλαίσια της διαβούλευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης καταθέτει το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου

  Μια ολοκληρωμένη πρόταση στα πλαίσια της διαβούλευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης καταθέτει το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου που για ακόμη μια φορά αποδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί καθώς συγκεκριμενοποιεί τις προτάσεις και καταθέτει συγκεκριμένο πλαίσιο θέλοντας να υποστηρίξει ένα μοντέλο ανάπτυξης με προτεραιότητα την ανάδειξη του περιβάλλοντος  αλλά και την βελτιστοποίηση της καθημερινότητας των πολιτών

  Ο πρόεδρος του ΤΤΕ/Τμήμα Ηπείρου Γιάννης Τσίγκρος δίνει μια πρώτη εικόνα της πρότασης που καταθέτει το τμήμα για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

  Όπως λέει,  ο  Δήμος Ιωαννιτών είναι ο μοναδικός δήμος στην Ήπειρο που είχε εκπονήσει Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, την οποία επικαιροποιεί κατά την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.  «Σε αυτό το στάδιο θεωρούμε ότι πρέπει  πρωτίστως να αξιολογηθεί η πρόοδος των δράσεων που τέθηκαν στο προηγούμενο πρόγραμμα, να δούμε ποιές αποπερατώθηκαν, ποιες απορρίφθηκαν και σε ποιό ποσοστό απορροφήθηκαν, ώστε να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση του νέου σχεδίου», σημειώνει ενώ τονίζει ότι «με τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στο Δήμο Ιωαννιτών, κυρίως όσον αφορά την προσεχή εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, κάθε προγραμματιζόμενη δράση δέον είναι να υπόκειται στους υπερκείμενους σχεδιασμούς της περιοχής, ώστε να υπάρχει το ανάλογο ανταποδοτικό αποτέλεσμα για την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου μας, κάτι που θα αποτυπωθεί και με τα επερχόμενα πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία θα προσφέρουν μια νέα δυναμική στην περιοχή μας, μια και όλοι οι υπάρχοντες πολεοδομικοί σχεδιασμοί έχουν ξεπεράσει τα 30 και πλέον χρόνια.»

  Αναφορά κάνει και στις δράσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη λέγοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη  τα αποτελέσματα που εκπονήθηκαν απο το πρόσφατο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ( ΣΒΑΚ), τα οποία: α) θα βοηθήσουν στην εκπόνηση των έργων που αφορούν τυχόν πεζοδρομήσεις, όσο και την ανάπλαση της περιοχής Κυρά Φροσύνης μέχρι την περιοχή της Σκάλας, η οποία θα πρέπει να πεζοδρομηθεί μια και πρόκειται για περιοχή υψηλού φυσικού κάλους , που αποτελεί την πιο όμορφη και τουριστική περιοχή της πόλης μας, β)να εντοπιστούν οι δέουσες περιοχές τοποθέτησης σταθμών ηλεκτροφόρτισης οχημάτων, καθώς και των χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης και στάθμευσης των Λεωφορείων και λοιπών τουριστικών οχημάτων, τα οποία πρέπει να βρίσκονται εκτός του αυστηρού πολεοδομικού ιστού της πόλης, υπογραμμίζει ο κ. Τσίγρκος.

  Προχωρώντας στην αξιολόγηση των υπό ένταξη έργων στο ΣΒΑΑ, τονίζει ότι θα πρέπει να εντοπιστούν  ότι τα πληθυσμικά μεγέθη δεν έχουν υπολογιστεί με την τελευταία απογραφή του 2021, «αν και θεωρούμε ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, λόγω του ότι οι αποκλίσεις στα πληθυσμιακά δεδομένα της πόλης, μεταξύ των δύο τελευταίων απογραφών, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές».

  Ο κ. Τσίγκρος υποστηρίζει ότι ο προγραμματισμός των δράσεων ικανοποιεί ένα μεγάλο μέρος από τις απαιτήσεις για την ομαλή και ισόρροπή ανάπτυξη του δήμου Ιωαννιτών, όπως επίσης συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση της πόλης.

  «Παρόλαυτά υπάρχουν σημαντικά έργα τα οποία θεωρούμε ότι είναι ημιτελή και θα επιθυμούσαμε μια πιο ολιστική προσέγγιση. Για παράδειγμα θα επιθυμούσαμε την επέκταση του ποδηλατοδρόμου πέραν της διαδρομής Πέραμα Μάτσικα και αν είναι άμεσα εφικτό σε όλη την παραλίμνια περιοχή της Λίμνης. Θεωρούμε ότι ένας ολοκλήρωμένος ποδηλατόδρομος περιφερειακά της λίμνης, θα αναδείξει την περιοχή και θα συμβάλλει στην ουσιαστική προστασία του λιμνιαίου οικοσυστήματος.

  Επίσης, στα έργα που αφορούν την Αποκατάσταση και ανάδειξη περιοχής κλίμακας κυρά Φροσύνης και σπηλαίου Διονυσίου Φιλοσόφου, θα επιθυμούσαμε όπως έχουμε προαναφέρει μια πιο ολιστική επέμβαση η οποία και θα συνδέεται με το έργο που αφορά την ανάπλαση και προστασία της Ακτής Μιαούλη, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ως ενιαίο μέτωπο όλη αυτή η παραλίμνια περιοχή της πόλης, τόσο αισθητικά όσο και περιβαλλοντικά. Στην δε περιοχή της Ακτής Μιαούλη θεωρούμε ότι απαιτείται η κατάργηση του υφιστάμενου κρηπιδώματος, ώστε να επαναφέρουμε τις όχθες της λίμνης στην αρχική της κατάσταση κάτι που θα βοηθήσει και στον συνεχή φυσικό καθαρισμό της. Σε ότι αφορά το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια σημαντική δράση ενεργειακής αναβάθμισης αποτελεί η εφαρμογή της στα σχολεία της περιοχής της Κιάφας. Επιθυμητό θα ήταν σε αυτό το πρόγραμμα να ενταχθεί και το συγκρότημα του Πολυκλαδικού, το οποίο όταν κατασκευάστηκε αποτέλεσε ένα σχολείο πρότυπο για την πόλη και τώρα κάθε μέρα φθίνει και οδηγείται στην εγκατάλειψη και στην ερημοποίηση του. Με την παραπάνω δράση θα επιτύχουμε την αναβάθμιση ενός ακόμη πολυδύναμου σχολικού συγκροτήματος, το οποίο μπορεί να αναπτύξει πολλαπλές εκπαιδευτικές χρήσεις. Επίσης θεωρούμε ότι στο σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης δεν έχει ενταχθεί ο χώρος των πρώην Στρατιωτικών Φυλακών, ο οποίος πρόσφατα έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου και με την μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα μπορέσει να συνδράμει στην πλήρη αξιοποίηση και ανάδειξη του διευρυμένου παραλίμνιου μετώπου.

  Ακόμη διαπιστώνουμε ότι έχουν προταθεί σημαντικά έργα που αφορούν την ανάδειξη της   ιστορικότητας της πόλης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της ως παράγοντες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και προώθησης της απασχόλησης και θεωρούμε ότι οι χρήσεις που θα έχουν τα συγκεκριμένα μνημεία θα πρέπει να στεγάζουν και την επιστημονική καινοτομία σε συνέργεια με τις σχολές του Πανεπιστημίου της πόλης μας.

  ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ