Τετάρτη 22.03.2023
More

  Νέα αποστακτική περίοδος από 19 Οκτωβρίου ως 18 Δεκεμβρίου

  Ενόψει της νέας αποστακτικής περιόδου των μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων), η οποία για την περιφέρεια αρμοδιότητας του Τελωνείου Ιωαννίνων για το 2020 ορίστηκε από 19-10 έως και 18-12 γνωστοποιείται από το Τελωνείο ότι η εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 2651368900- 911.

  Παράλληλα δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Αναλυτικότερα, σημειώνεται:
  Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας έκδοσης των αδειών απόσταξης των ανωτέρω επιτηδευματιών και με γνώμονα τη μείωση του χρόνου συναλλαγής, του διοικητικού βάρους καθώς και τον περιορισμό της φυσικής παρουσίας των συναλλασσομένων στα Τελωνεία, λαμβάνοντας υπόψη και τη σημερινή συγκυρία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 (και ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο), σας γνωρίζουμε ότι η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από τους μικρούς Αποσταγματοποιούς (διήμερους) για την βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του παραγόμενου από αυτούς προϊόντος (τσίπουρο / τσικουδιά) σε εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του N. 2969/01 υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και από 01-01-20, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α΄σχετική εγκύκλιο, είναι υποχρεωτική χωρίς ουδεμία εξαίρεση, η ηλεκτρονική υποβολή, μεταξύ άλλων, των υποστηρικτικών δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) που υποβάλλεται για τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καθώς και η τήρηση σε αρχείο των εν λόγω εγγράφων.

  Για την πιστοποίηση των χρηστών καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στην ΣΤ΄ σχετική ΕΔΥΟ. (Οι οδηγίες για την πιστοποίηση χρηστών ή των νόμιμων αντιπροσώπων τους από το Taxisnet , οι οδηγίες χρήσης για την ηλεκτρονική υπηρεσία εξουσιοδοτήσεων , του υποσυστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καθώς και της υποβολής μηνυμάτων από τους ηλεκτρονικούς χρήστες παρέχονται στη διαδικτυακή πύλη (Portal) των Ελληνικών Τελωνείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.icisnet.gr.

  Για την πρόσβαση των νόμιμων αντιπροσώπων στο μηχανογραφικό σύστημα απαιτείται ηλεκτρονική εξουσιοδότηση. Η διαδικασία εξουσιοδότησης, καθώς και η αποδοχή της γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας εξουσιοδοτήσεων. Πέραν της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατατεθεί στο κατά περίπτωση Τελωνείο η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις έντυπη εξουσιοδότηση.

  Ειδικότερα προς διευκόλυνσή σας, σας γνωρίζουμε ότι για την έκδοση της άδειας απόσταξης απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
  – Το username και το password του TAXISNET του κατόχου του άμβυκα.
  -Το ονοματεπώνυμο και το Α.Φ.Μ. του παραγωγού.
  -Το ονοματεπώνυμο και το Α.Φ.Μ. του κατόχου του άμβυκα, και η άδεια κατοχής του άμβυκα.
  -Η βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για την ιδιότητα του παραγωγού, την θέση και την έκταση της αμπέλου, καθώς και την ποσότητα των πρώτων υλών (σταφυλιών) που παρήχθησαν.
  -Αίτηση –Δήλωση μικρού αποσταγματοποιού- Διήμερου, πλήρως συμπληρωμένη.
  -Υπεύθυνη Δήλωση Αμβυκούχου για παραχώρηση του Άμβυκα.
  -Άδεια του άμβυκα.
  -Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με τον τόπο τήρησης της ΔΕΦΚ.
  -Την ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθήσει και ο κάθε δικαιούχος παραγωγός μη κάτοχος άμβυκα με την υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να προσκομίσει στο Τελωνείο φωτ/φο της άδειας κατοχής του άμβυκα καθώς επίσης και εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής του αμβυκούχου για την παραχώρηση του άμβυκα.
  -η πληρωμή θα γίνεται ηλεκτρονικά ή με τη χρήση POS.
  -Τέλος η εκδοθείσα άδεια απόσταξης θα αποστέλλεται στον συναλλασσόμενο με e-mail και για το λόγο αυτό, επί της Δήλωσης Ε.Φ.Κ., πρέπει να συμπληρώνεται απαραίτητα από τον συναλλασσόμενο το e-mail, στο οποίο επιθυμεί να λάβει την άδεια απόσταξης που θα εκδοθεί.

  Επιπλέον επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις έκδοσης ομαδικών αδειών απόσταξης η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον κάτοχο του άμβυκα.

  Ωράριο λειτουργίας
  Οι άδειες θα εκδίδονται καθημερινά από τις 8:30 έως τις 14:00.
  Προσοχή: Επισημαίνουμε ότι στις 31/10 /20 και 30/11/20, τελευταίες ημέρες του μήνα, οι άδειες θα εκδίδονται έως τις 10 το πρωί, λόγω συναλλαγής του Ταμείου μας με την Τράπεζα της Ελλάδος.

  Συντελεστής Απόδοσης Σταφυλιών
  Ο συντελεστής απόδοσης για τον υπολογισμό στεμφύλων από τα αμπελοκτήματα, για το δίμηνο απόσταξης από 19-10-2020 έως 18-10-2020, καθορίζεται σε 35% επί της παραγόμενης ποσότητας σταφυλιών.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ