Παρασκευή 02.12.2022
More

  Ο ρόλος της Περιφέρειας και οι χάρτες βόσκησης

  Ανεξέλεγκτη βόσκηση στην περιοχή της Δρακόλιμνης Ζαγορίου

  Το ζήτημα της ανεξέλεγκτης βόσκησης στην περιοχή της Δρακόλιμνης Ζαγορίου, συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γοργόλης ενημέρωσε για όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Περιφέρεια, υπογραμμίζοντας πως τα θέματα βόσκησης ανήκουν στην αρμοδιότητά της, όμως για να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να εκπονηθούν οι χάρτες βόσκησης από το αρμόδιο Υπουργείο, που όμως καθυστερούν.

  «Η  Περιφέρεια Ηπείρου σαφώς και δεν έχει μείνει αμέτοχη όλο το προηγούμενο διάστημα σε φαινόμενα που έχουν παρουσιαστεί στην περιοχή Δρακόλιμνης.

  Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας έχει στείλει έγγραφα από το 2019 για θέματα που αφορούν ανεξέλεγκτη βόσκηση. Τα έγγραφα αυτά έχουν αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου ως αρμόδια υπηρεσία να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις. Επίσης, γνωρίζουμε πως υπάρχει και από το Δήμο Ζαγορίου παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα».

  Για Μεσοχώρα

  Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Επιτροπή γνωμοδότησε επί των Μ.Π.Ε. για διάφορα έργα μεταξύ των οποίων και:- «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον  ποταμό Αχελώο». (Κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση)

  – Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Σ.Μ.Π.Ε.) για τα  Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των ετών 2020 – 2029 & 2021 – 2030. (Κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση)

  -Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Σ.Μ.Π.Ε.) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση)

  Τέλος, η Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε θετικά – κατά πλειοψηφία – για την τροποποίηση της  απόφασης  έγκρισης κατανομής χρηματοδότησης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ