Κυριακή 27.11.2022
More

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Δωδώνης

  Ο Δήμος Δωδώνης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δωδώνης, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

  Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δωδώνης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

  Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
  1 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25
  2 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση -Διάθεση 25
  3 Εθελοντισμός: Πυρκαγιές – Πλημμύρες 25
  4 Αρωματικά –Φαρμακευτικά Φυτά 25
  5 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50
  6 Οικιακή μελισσοκομία 25

   

  Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

  Κάθε υποψήφιος εκπαιδευόμενος για τη συμμετοχή του σε τμήματα μάθησης καταθέτει Έντυπη Αίτηση, στην οποία αναφέρει τα προσωπικά του στοιχεία και τα προγράμματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει (έως 2 προτιμήσεις).

  Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

  Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

  Τηλ. :2654360113, 2654360145, 2654360125

  Ταχ. Διεύθυνση: Αγία Κυριακή Θεριακησίου

  Email: kentrokoinotitasd.dodonis@gmail.com

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ