Τρίτη 06.06.2023
More

  Πρώτη παρουσίαση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

  Η πρώτη παρουσίαση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών για τη νέα προγραμματική περίοδο έγινε σήμερα, δίνοντας τη δυνατότητα για έναν ουσιαστικό και χρήσιμο διάλογο αλλά και για την κατάθεση προτάσεων προκειμένου να περάσει στο επόμενο στάδιο.

  Το όραμα του Σχεδίου ΒΑΑ, όπως συνοψίζεται από τους μελετητές είναι να καταστεί ο Δήμος Ιωαννιτών κόμβος πρωτοπορίας «αναπτύσσοντας ένα αποθετήριο καλών πρακτικών από επιτυχημένα έργα καινοτομίας και επενδύσεις πλήρους κλίμακας με κύριο στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030, μέσω της εκμηδένισης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εστιάζοντας παράλληλα στην εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς, όπως οι μεταφορές, ο αστικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και οι κτηριακές υποδομές».

  Οι δράσεις του Σχεδίου χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: Στα νέα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου, στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές, στα συνεχιζόμενα και στα έργα του Δήμου που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάπτυξης.

  Τα έργα για το Δήμο Ιωαννιτών που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανέρχονται σε 14 με συνολικό προϋπολογισμό 46,3 εκατομμύρια.

  Προβλέπονται 17 νέα έργα με άλλες πηγές χρηματοδότησης και με συνολικό προϋπολογισμό 75 εκατομμύρια.

  Τα συνεχιζόμενα έργα του ΕΣΠΑ ανέρχονται στα 65 εκατομμύρια και τα έργα που έχει ήδη εντάξει ο Δήμος Ιωαννιτών στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι προϋπολογισμού 18 εκατομμυρίων.

  Τα νέα έργα που προτείνονται για ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου είναι τα ακόλουθα:

  – Ενίσχυση και Ανάπτυξη επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε κλάδους τοπικής οικονομικής δραστηριότητας για το ψηφιακό μετασχηματισμό

  – Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών

  – Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου σε κτίρια του Δήμου Ιωαννιτών

  – Δημιουργία ποδηλατόδρομου Μάτσικα-Πέραμα

  – Δημιουργία πολιτιστικής ποδηλατικής διαδρομής στη Νήσο Ιωαννίνων

  – Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και χώρων στάθμευσης ποδηλάτων

  – Βελτίωση αστικής κινητικότητας

  – Ανάπλαση- προστασία Ακτής Μιαούλη στην παραλίμνια περιοχή Ιωάννινα

  – Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Χατζή

  – Ανάπλαση κοινόχρηστων χωρών Δήμου Ιωαννιτών και μετατροπή τους σε πράσινους “αστικούς χώρους”

  – Αποκατάσταση και ανάδειξη περιοχής κλίμακας κυρά Φροσύνης και σπηλαίου Διονυσίου Φιλοσόφου

  – Ανάδειξη και προστασία Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων (Τζαμί Ασλάν Πασά και Μεντρεσε ΒΑ Ακρόπολης)

  – Ανάδειξη της οθωμανικής βιβλιοθήκης ως κέντρο προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης των Ιωαννίνων

  – Ανάδειξη περιοχής εισόδου σπηλαίου πυριτιδαποθήκης (είσοδος σπηλαίου κατακομβών)

  Στην πρώτη παρουσίαση του Σχεδίου υπήρξαν τοποθετήσεις από εκπροσώπους φορέων της περιοχής και παρατάξεων που μετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

  Η εκπόνηση του Σχεδίου ΒΑΑ έχει ανατεθεί από την Διαχειριστική Αρχή στην εταιρεία «Ήπειρος».

  Όπως τονίστηκε από τον αντιδήμαρχο Γιώργο Αρλέτο η διαβούλευση θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα ενώ η τελική έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο.

  Υψομετρικές μελέτες οδών

  Από το Δήμο Ιωαννιτών και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βαγγέλη Πήχα γίνεται γνωστό ότι έγινε η ανάρτηση του Β΄ Κεφαλαίου (Υψομετρικές μελέτες οδών) και του Γ΄ Κεφ. (Πίνακες και Διαγράμματα πράξης εφαρμογής) της μελέτης πράξης εφαρμογής (πολεοδομικής ενότητας ΧΧΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές «ΔΡΟΣΙΑ- ΠΕΝΤΕΛΗ- ΖΕΥΓΑΡΙΑ- ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ».

  Η διάρκεια της ανάρτησης έχει οριστεί μέχρι τις 24 Μαρτίου.

  Στο διάστημα αυτό καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των περιοχών Δροσιάς, Πεντέλης, Ζευγαριών, Τσιφλικοπούλου Δήμου Ιωαννιτών (πολεοδομική ενότητα ΧΧΙΙΙ),  να λάβουν γνώση της 1ης ανάρτησης του Β΄ Κεφαλαίου  (Υψομετρικές μελέτες οδών) και του Γ΄ Κεφαλαίου . (Πίνακες και Διαγράμματα πράξης εφαρμογής) της μελέτης πράξης εφαρμογής στις ως άνω περιοχές.

  Η διαδικασία της ανάρτησης έχει γίνει και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών ( ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ).

  Παρουσιάζονται:

  (Β΄  Κεφάλαιο)  – Οι υψομετρικές μελέτες των οδών

  (Γ΄   Κεφάλαιο)  – 1)  Οι Πίνακες και τα Διαγράμματα πράξης εφαρμογής

  2) Οι πίνακες και τα διαγράμματα πράξης αναλογισμού

  3) Πίνακες συντεταγμένων των Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.)

  Για πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικά με τα αναρτηθέντα στοιχεία του Β΄ Κεφαλαίου και του Γ΄ Κεφαλαίου της μελέτης, οι πολίτες δύνανται να επικοινωνούν με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών κ.κ. Θεόδωρο Μπαμπασίκα, Τοπογράφο μηχανικό (τηλ. 26513 61803 – 26510 94218), Κίτση Βασίλειο Πολιτικό μηχανικό (τηλ. 26513 61802 – 26510 94218) και Χαρίκλεια Αντώνη – Βλάχου Αρχιτέκτονα Μηχανικό (Τηλ. 26513 61804),  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

  Σε  περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να ενημερωθούν για τα στοιχεία της ανάρτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου, μπορούν να εξυπηρετούνται στα γραφεία της υπηρεσίας (Κεντρική Πλατεία Κοινότητας Κατσικάς), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. Συστήνεται η ενημέρωση να γίνεται με συνδρομή μηχανικού.

  Σε περίπτωση αντιρρήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά στο e-mail: ydomioanninon@ioannina.gr ή στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας (Κεντρική πλατεία Κατσικάς-1ος όροφος), έως και  την Παρασκευή 24 Μαρτίου.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ