Κυριακή 21.07.2024
More

  Συμμετοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας στην Εβδομάδα Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ

  Στην Συνεδρίαση παρουσιάστηκαν οι δράσεις και οι στόχοι του FAIC και η διοργάνωση των Αθλητικών Αγώνων Νέων στην Ανκόνα το 2019

  Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) διοργανώνει τη δεύτερη Εβδομάδα Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ (EU MRS Week) από την 1η έως την 5η 2021.

  Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών “Επανασύνδεση, Αναθεώρηση και Ανάκαμψη” παρέχει μια ξεκάθαρη ιδέα για τα καίρια ζητήματα που θα συζητηθούν και θα αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια των 5 ημερών της εκδήλωσης.
  Στην εναρκτήρια συνεδρίαση η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο παρουσιάστηκε από τον Δήμο Ηγουμενίτσας, ως Πρόεδρος του Φόρουμ των Πόλεων της Αδριατικής και του Ιουνίου (Forum of Adriatic and Ionian Cities).

  Ο Δήμος Ηγουμενίτσας εκπροσωπήθηκε από τον κ. Παντελή Δ. Καραπιπέρη, Υπεύθυνος των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις της EUSAIR για την ενδυνάμωση της συμμετοχής των οργανώσεων νεολαίας και κοινωνίας των πολιτών στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές με σκοπό την υποστήριξη των στρατηγικών στη διαδικασία ανάκαμψης από την πανδημία της COVID-19.

  Στην Συνεδρίαση παρουσιάστηκαν οι δράσεις και οι στόχοι του FAIC και η διοργάνωση των Αθλητικών Αγώνων Νέων στην Ανκόνα το 2019, ως μια ευκαιρία να εμβαθύνουμε το θέμα του αθλητισμού χωρίς αποκλεισμούς στην Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου και να προωθήσουμε τη συνεργασία με βάση την αρχή του «αθλητισμός για όλους» και «διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών πολιτιστικών καταστάσεων».

  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης από τον κ. Καραπιπέρη στην Πλατφόρμα Συμμετοχής “Facility Point” όλων των εμπλεκόμενων Φορέων και ιδιαίτερα της Κοινωνίας των Πολιτών στη διαμόρφωση της Στρατηγικής των Μακροπεριφερειών, ως βασική προϋπόθεση για την καλή εφαρμογή της στρατηγικής αλλά και ως ένα προτιμώμενο εργαλείο για την αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες συντονισμού και υλοποίησης της στρατηγικής EUSAIR.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ