Τετάρτη 24.04.2024
More

  Τα ερωτήματα της παράταξης Καλογιάννη στο Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας

  Σήμερα συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π) του Δήμου Ιωαννιτών.

  Η παράταξη Ιωάννινα_2023, εκπροσωπείται στην επιτροπή αυτή, από τον Δημοτικό Σύμβουλο, Σπ. Γκίζα, ο οποίος κατέθεσε προς τη Δημοτική Αρχή, τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Σύμφωνα με το Ν.3013/2002 ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να έχει συντάξει σχέδιο πολιτικής προστασίας του δήμου. Δεν το έχουμε στη διάθεση μας. Υπάρχει; Πως είναι δυνατόν να αναλύσουμε την υφιστάμενη κατάσταση και να προχωρήσουμε σε κατάθεση προτάσεων, όταν δεν έχουμε στη διάθεση μας το σχέδιο αυτό;

  2. Έχει συνταχθεί ή επικαιροποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας του Σ.Τ.Ο.Π.Π σύμφωνα με τους Ν.3013/2002 και 3852/2010 και σύμφωνα με το πρότυπο υπόδειγμα της γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας;

  3. Έχει συγκροτηθεί γραφείο πολιτικής προστασίας; Ποιό το προσωπικό του υπό ποιά διεύθυνση λειτουργεί; Προβλέπεται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου;

  4. Ποιες οι εισηγήσεις του γραφείου πολιτικής προστασίας μέχρι και σήμερα για την διάθεση του προσωπικού και μέσων και το συντονισμό των δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα αντιμετώπιση και αποκατάσταση των πάσης φύσεως καταστροφών.

  5. Έχουν καταρτιστεί μνημόνια συνεργασίας με τις υπηρεσίες του δήμου, δηλαδή μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών, της υπηρεσίας πρόνοιας, της ΔΕΥΑΙ καθώς επίσης και με τους προέδρους τοπικών κοινοτήτων, των εθελοντικών οργανώσεων, των λοιπών εμπλεκομένων υπηρεσιών για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων τους.

  6.Επίσης έχει καταρτιστεί μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών την διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών καθώς και την υποστήριξη του έργου του πυροσβεστικού σώματος;

  7. Έχει προγραμματιστεί η διενέργεια άσκησης πολιτικής προστασίας για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών;

  8. Ποιες οι δράσεις σας αναφορικά με την ενημέρωση του κοινού για την λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας;

  Όπως αναφέρει στη συνέχεια η ανακοίνωση της παράταξης:

  «Ο δήμαρχος δήλωσε ότι έχει συνταχθεί το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο υπόδειγμα της Γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας και δεσμεύτηκε ότι θα κατατεθεί το σχέδιο αυτό σύντομα στο Δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση.

  Επί των θεμάτων που τέθηκαν με τα ερωτήματα που υπέβαλε η παράταξη ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023, οι απαντήσεις που δόθηκαν κρίνονται και στην περίπτωση αυτή γενικόλογες και αόριστες, με παραπομπές σε μελλοντικές πρωτοβουλίες εκ μέρους της δημοτικής αρχής».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ