Παρασκευή 23.04.2021
More

  Θετικές εξελίξεις για το βόρειο τμήμα του Ε65 – Προβληματισμός για τον άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά

  Το θέμα της χρηματοδότησης και υλοποίησης του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65 και του οδικού άξονα Ιωάννινα- Κακαβιά, είχε φέρει τον περασμένο Απρίλιο στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, με Ερώτησή του (αρ. πρωτ:. 5898/2020), προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

  Συγκεκριμένα, ζητούσε να πληροφορηθεί για τις εξελίξεις που υπάρχουν για τα δύο πολύ σημαντικά έργα, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών των έργων.

  Στην απάντησή του ο Υπουργός Υποδομών κ. Κ. Καραμανλής μεταξύ άλλων αναφέρει, για τον Ε65:

  «… το Υπουργείο μας υπέβαλε Σχέδιο – Κοινοποίηση Κρατικής Ενίσχυσης, σχετικά με το έργο «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) – Τμήμα Τρίκαλα Εγνατία», στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).

  Έως σήμερα οι Υπηρεσίες μας έχουν ανταποκριθεί στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του Φακέλου, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία και στις 05-05-2020 δόθηκαν επιπλέον διευκρινήσεις, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην οποία συμμετείχε η Υπηρεσία, η ΕΥΚΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

  Για το δεύτερο έργο, τον οδικό άξονα από το τέλος παραχώρησης της Ιόνιας οδού έως την Κακαβιά, ο Υπουργός αναφέρει:

  «Το έργο εντάσσεται στο κεντρικό (core) Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών της χώρας. Αποτελείται από τα οδικά τμήματα: α) Τμήμα Ιόνιας Οδού από το τέλος παραχώρησης – Καλπάκι, β) Καλπάκι – Κακαβιά. Η μελέτη του πρώτου τμήματος, που αφορούσε τετράιχνο αυτοκινητόδρομο μήκους 46,44 χλμ., έχει ολοκληρωθεί, η σύμβαση έχει παραληφθεί και το κόστος των έργων κατασκευής εκτιμάται σε 340 εκ. €.

  Προσφάτως, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 64034/6251/29.05.2020 εγγράφου του Περιφερειάρχη Ηπείρου προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, με το οποίο ζήτησε την έγγραφη επικύρωση της παραχώρησης αρμοδιότητας ως Φορέας Ωρίμανσης και Υλοποίησης του έργου «Επέκταση Ιονίας Οδού – τμήμα Ιωάννινα – Κακαβιά» στην Περιφέρεια Ηπείρου, εγκρίθηκε, με την Υπουργική Απόφαση ΔΟΥ/2647/10.07.2020 (ΑΔΑ 6ΟΙΔ465ΧΘΞ-ΖΕΒ), η μεταβίβαση της αρμοδιότητας ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου «Επέκταση Ιονίας οδού –τμήμα Ιωάννινα -Κακαβιά» στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην οποία διαβιβάστηκε από το Αρχείο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών το σύνολο των μελετών και τευχών Δημοπράτησης που αφορούν σε αυτό, όπως αυτές παρελήφθησαν από τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, ολοκληρώθηκαν, εγκρίθηκαν και καταγράφονται στα συνοδά της Έγκρισης της Οριστικής Παραλαβής της μελέτης έγγραφα.

  Μετά την ανάρτηση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης ανακλήθηκε αυτοδίκαια η πράξη της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, με την οποία υποβλήθηκε στις 06.11.2019 Τεχνικό Δελτίο για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών, ερευνητικών εργασιών και την ωρίμανση υφιστάμενων μελετών του υποτμήματος του έργου του θέματος, «Καλπάκι –Κακαβιά» μήκους 23,38 χλμ».

  Ο Σταύρος Καλογιάννης δήλωσε τα εξής, για τα δύο έργα:

  «Επιτέλους, υπάρχουν θετικές εξελίξεις για το βόρειο τμήμα του Ε65. Μετά από μία πενταετία (2015-2019) απραξίας επί του θέματος, το Υπουργείο Υποδομών κινείται με σταθερά βήματα για την υλοποίηση του έργου, αν και δεν υπάρχει καμία αναφορά στη χάραξή του. Πιστεύω σύντομα να έχουμε ανακοινώσεις για την έναρξη των εργασιών.

  Δεν είμαι όμως αισιόδοξος για την υλοποίηση του άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά σε εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση η παραχώρηση της αρμοδιότητας του έργου στην Περιφέρεια Ηπείρου. Ενημέρωσα σχετικά τον Υπουργό κ. Καραμανλή. Το έργο είναι ευρωπαϊκού επιπέδου, ανήκει μάλιστα στον κορμό του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, ο προϋπολογισμός του είναι πολύ μεγάλος. Πρέπει συνεπώς να κινηθεί σε κεντρικό επίπεδο. Γι’ αυτούς τους λόγους άλλωστε είχα ταχθεί εξ’ αρχής, και το δήλωσα στη συνάντηση όλων των εκπροσώπων των Φορέων της Ηπείρου, τον περασμένο Ιανουάριο στην Αθήνα, εναντίον μιας τέτοιας εξέλιξης. Η ανάκληση της σχετικής πράξης της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει νέες καθυστερήσεις στην προώθηση του έργου. Πρέπει να ξαναδούμε το συντομότερο δυνατό το θέμα, γιατί δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  Εγνατία Οδός

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ