Πέμπτη 18.08.2022
More

  Υπηρεσίες κατ΄οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα»

  Ένταξη της Πράξης «Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και Υπηρεσιών Κατ’ οίκον Νοσηλείας από το Γ.Ν Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”».

  Με την απόφαση με Α.Π.740/04-05-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ:ΨΒΚ67Λ9-Υ2Θ), εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και Υπηρεσιών Κατ’ οίκον Νοσηλείας από το Γ.Ν.Ι.«Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» .

  Με την υλοποίηση της πράξης θα παρέχονται από το Γ.Ν.Ι.«Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» υπηρεσίες κατ΄οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών που αναζητούν ψυχιατρική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κινητοποίηση, όπως ενήλικες με ψυχικές διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς και διαταραχές αυτιστικού τύπου.

  Η παρεχόμενη υπηρεσία στον αστικό ιστό των Ιωαννίνων, που δεν καλύπτεται από αντίστοιχη υπηρεσία, έχει ως πρόθεση την πρόληψη, την έγκυρη παρέμβαση, την αποφυγή της κρίσης ή την υποτροπή της νόσου και τη διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας.

  Το προσωπικό τεσσάρων ατόμων θα κάνει κατ΄οίκον επισκέψεις παρέχοντας ψυχιατρικές υπηρεσίες (διάγνωση, παρακολούθηση, υποστήριξη ψυχολογική, ψυχοθεραπεία, έλεγχος για την τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, ενέσεις αντιψυχωσικών μακράς διάρκειας).

  Σκοπός της είναι, η αποφυγή του εγκλεισμού του ασθενούς σε ψυχιατρικό Νοσοκομείο, η μη απομάκρυνσή του από το οικογενειακό του περιβάλλον και τον κοινωνικό χώρο, η στήριξη της οικογένειας του ασθενούς και η καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος το οποίο επικυρώνεται κυρίως από τον εγκλεισμό στο ψυχιατρικό Νοσοκομείο και βαραίνει τον ασθενή και το οικογενειακό του περιβάλλον.

  Η έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των βαρύτερων περιστατικών που θα καλύπτει η υπηρεσία θα οδηγήσει σε αποφυγή υποτροπών και εγκλεισμού του ασθενούς στο Νοσοκομείο.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  OAED

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ