Πέμπτη 25.02.2021
More

  Ποιες κατηγορίες δεν θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας

  Εντός Νοεμβρίου τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας

  Εντός Νοεμβρίου θα αποσταλούν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας, που κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με το 2020.

  Η πληρωμή μπορεί να γίνει και με πιστωτική κάρτα σε 12 άτοκες δόσεις. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής τους, ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με πρόστιμο στο 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα. Από την υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας, ωστόσο, εξαιρούνται τρεις κατηγορίες πολιτών.

  Συγκεκριμένα τέλη κυκλοφορίας δεν οφείλουν να καταβάλλονται στις εξής περιπτώσεις:

  α) Ακινησία οχήματος

  Όσοι ακινητοποιήσουν προσωρινά το όχημά τους και καταθέσουν τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορία του οχήματος πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020 εξαιρούνται από την καταβολή τελών κυκλοφορίας. Η εν λόγω προθεσμία ενδέχεται να επεκταθεί στην περίπτωση που το ΥΠΟΙΚ δώσει παράταση για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας.

  β) Γονείς ανηλίκων ΑμεΑ

  Το δικαίωμα της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών τέλη κυκλοφορίας των ανηλίκων αναπήρων, δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία του ανήλικου αναπήρου.

  Η παραχώρηση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας ισχύει μέχρι και το έτος της ενηλικίωσης του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα, έστω και αν το πρόσωπο προς το οποίο παραχωρείται ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους του ενός ανηλίκους αναπήρους.

  γ) Από τη διαδικασία καταβολής τελών κυκλοφορίας εξαιρούνται όσοι έχουν:

  – Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.

  – Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.

  – Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.

  – Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.

  – Νοητική υστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.

  – Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).

  – Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

  – Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού

  – Αυτισμό, εφ’ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών ο παθών έχει καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, και είναι ανίκανος για εργασία και έχει ανάγκη βοήθειας.

  Η απαλλαγή των αναπήρων από την καταβολή τελών κυκλοφορίας χορηγείται μόνο εφόσον:

  – H κυριότητα του οχήματος ανήκει 100% στον ανάπηρο, όπως αυτή προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Στην περίπτωση ανήλικου αναπήρου, το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία και μέχρι το έτος ενηλικίωσής του.

  – Η πάθηση από την οποία πάσχει ο ανάπηρος εμπίπτει στις προαναφερόμενες διατάξεις.

  – Ο ανάπηρος δεν έχει στην κατοχή του άλλο όχημα στο οποίο να έχει χορηγηθεί απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας (όπως αυτό προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση).

  – Για αυτοκίνητο που ανήκε σε θανόντα ανάπηρο, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι στους οποίους περιέρχεται αυτό οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόμενο του θανάτου του κληρονομούμενου ημερολογιακό έτος.

  Σε περίπτωση θανάτου προσώπου στο οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας για λογαριασμό ανήλικου αναπήρου, δύναται να παραχωρείται εκ νέου το δικαίωμα απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας στο πρόσωπο που ορίζεται επίτροπος ή στο έτερο πρόσωπο που δύναται να ασκεί τη γονική μέριμνα και έως την ενηλικίωση του αναπήρου.

  Τα ποσά ανά κατηγορία κυβικών

  Όσοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω τρεις κατηγορίες θα πρέπει να καταβάλουν κανονικά, και εμπρόθεσμα, τα τέλη κυκλοφορίας 2021. Να σημειωθεί ότι τα ποσά των τελών κυκλοφορίας θα είναι τα ίδια με την περυσινή χρονιά.

  Συγκεκριμένα, τα τέλη κυκλοφορίας για οχήματα που είναι αγορασμένα μετά το 2006 διαμορφώνονται ως εξής:

  • Από 1.072 κ.ε. έως 1.357 κ.ε. ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 135 ευρώ
  • Από 1.358 κ.ε. έως 1548 κ.ε. ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 255 ευρώ
  • Από 1.549 κ.ε. έως 1.738 κ.ε. ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 280 ευρώ
  • Από 1.739 κ.ε. έως 1.928 κ.ε. ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 320 ευρώ
  • Από 1.929 κ.ε. έως 2.357 κ.ε. ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 690 ευρώ
  • Από 4.001 κ.ε. και άνω ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 1.380 ευρώ

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ