Τετάρτη 24.07.2024
More

  Τέλος χρόνου για τις εκκρεμότητες των φορολογουμένων

  Ποιες υποθέσεις πρέπει να κλείσουν έως το τέλος του έτους χιλιάδες πολίτες

  Τις εκκρεμότητες με την εφορία πρέπει να κλείσουν έως το τέλος του έτους χιλιάδες φορολογούμενοι, που εξακολουθούν να έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την ΑΑΔΕ. Πρόκειται κυρίως για: όσους συνταξιούχους έλαβαν αναδρομικά το 2021, μισθωτούς που επίσης έλαβαν αναδρομικές αποδοχές, αλλά και κληρονόμους φορολογουμένων που απεβίωσαν το περασμένο έτος.

  Αυτές οι τρεις κατηγορίες οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητικές αλλά και δηλώσεις φορολογίας στην εφορία έως την εκπνοή του 2022, δηλώνοντας τα ποσά που εισέπραξαν αναδρομικά χωρίς να πληρώσουν πρόστιμα.

  Τα αναδρομικά δηλώνονται στο έτος που αφορούν και αμέσως μετά εκδίδεται το νέο εκκαθαριστικό με τον φόρο που πρέπει να καταβάλουν. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου εφόσον το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ.

  Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις

  Τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλουν συνταξιούχοι και μισθωτοί που έλαβαν αναδρομικά, ενώ δήλωση φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβάλουν οι κληρονόμοι αποβιωσάντων. Ειδικότερα:

  1. Συνταξιούχοι. Τα αναδρομικά που έλαβαν πρέπει να δηλώσουν στην εφορία οι συνταξιούχοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 προκειμένου να αποφύγουν τα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία. Οι τροποποιητικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά τα οποία εισπράχθηκαν το 2021.

  Για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων που καταβλήθηκαν το 2021 και τα οποία αφορούν το έτος 2019 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2020. Τα αναδρομικά που αφορούν το έτος 2016 θα πρέπει να δηλωθούν το 2017.

  Με την υποβολή της κάθε τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται αυτόματα νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου. Ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023.

  Οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν την οφειλή που θα προκύψει για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών σε 2 έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση.

  2. Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες. Και σε αυτή την περίπτωση, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά.

  Με βάση τον νόμο, στις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς με αναδρομικά μισθών αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

  Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται στη ΔΟΥ τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην ΑΑΔΕ, μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο φορέα, όταν αυτή είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση και την υποβολή δήλωσης, θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από τον φορέα.

  Προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα και να μην υπολογιστούν τόκοι, η υποβολή αυτών των τροποποιητικών δηλώσεων πραγματοποιείται στη ΔΟΥ. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής.

  3. Κληρονόμοι. Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν χειρόγραφα στην εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2021. Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά χειρόγραφα και θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα εισοδήματα που απέκτησε ο φορολογούμενος που απεβίωσε μέχρι την ημερομηνία θανάτου ή τις δαπάνες που είχε πραγματοποιήσει.

  Ειδικά, οι κληρονόμοι θα πρέπει να συνυποβάλουν βεβαιώσεις για αποδοχές ή συντάξεις και για τόκους καταθέσεων. Μετά την υποβολή της δήλωσης η εφορία θα προχωρήσει στην εκκαθάρισή της και θα αποστείλει το εκκαθαριστικό σημείωμα στη διεύθυνση του κληρονόμου.

  Οι κληρονόμοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση για τον φορολογούμενο που απεβίωσε και με email. Σε περίπτωση που προκύπτει επιστροφή φόρου μετά την εκκαθάριση της δήλωσης, το ποσό επιστρέφεται και μοιράζεται στους κληρονόμους που αναγράφονται στο πιστοποιητικό των εγγυτέρων συγγενών.

  Επίσης, όσοι κληρονόμησαν ακίνητα η άλλα περιουσιακά στοιχεία και έχουν παρέλθει 6 μήνες από τον θάνατο του κληρονομούμενου θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ